Menu

Nowe podejście w diagnostyce i leczeniu raka żołądka

24.03.2011
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Rak żołądka, ze względu na niecharakterystyczne objawy, bardzo często wykrywany jest w postaci zaawansowanej. Leczenie tego nowotworu polega zazwyczaj na wykonaniu wycięcia żołądka lub jego części wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. Jednak złe rokowanie w zaawansowanych postaciach tego nowotworu spowodowało konieczność szukania innych sposobów leczenia.

Obecnie uważa się, że zastosowanie leczenia przedoperacyjnego może poprawić rokowanie u chorych zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Chemioterapia przedoperacyjna zwiększa odsetek przeżyć chorych z rakiem żołądka. Leczenie skojarzone (chemioterapia, zabieg operacyjny) powinno być obecnie rozważane w każdym przypadku raka żołądka.

Klasyfikacja TNM, opublikowana w 2010 roku, zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt zaawansowania raka żołądka. Zaleca mianowicie badanie obecności komórek nowotworowych w płynie z jamy otrzewnowej. W sytuacji, gdy są one obecne, zaawansowanie choroby ocenia się jako M1, czyli obecność przerzutów odległych. W takiej sytuacji sam zabieg operacyjny jest niewystarczający i należy rozważyć leczenie uzupełniające, jaki może być chemioterapia systemowa (podawana droga dożylną), chemioterapia dootrzewnowa (Dootrzewnowa Hemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii - HIPEC) lub HIPEC i chemioterapia systemowa. Obecność komórek nowotworowych w płynie z otrzewnej jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym, podobnie jak podwyższony poziom markerów we krwi: CEA i CA 19-9.

Obecnie coraz częściej zaleca się wielostopniowe postępowanie diagnostyczno-lecznicze w raku żołądka. Po ustaleniu obecności guza żołądka i określeniu stopnia zaawansowania miejscowego (wielkość guza, umiejscowienie, naciekanie innych narządów, powiększone węzły chłonne, typ nowotworu) za pomocą gastroskopii, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, badania wycinków z guza, chory kwalifikowany jest do zabiegu laparoskopii diagnostycznej. Zabieg ten pozwala ocenić stopień zaawansowania miejscowego guza, obecność przerzutów do otrzewnej, pozwala na pobranie płynu z jamy otrzewnej i zbadanie, czy są w nim obecne komórki nowotworowe, oraz na pobranie wycinka z guza w celu określenia obecności receptorów HER2. Gdy receptory te są obecne, jest możliwe zastosowanie terapii celowanej z użyciem Herceptyny.

Zebrane informacje z badań diagnostycznych i laparoskopii diagnostycznej pozwalają na podjęcie decyzji odnośnie indywidualnego leczenia chorego, na które składają się: chemioterapia przedoperacyjna, operacja, HIPEC, uzupełniająca chemioterapia pooperacyjna. Ten sposób postępowania (indywidualizacja leczenia) jest coraz częściej zalecanym sposobem postępowania w raku żołądka.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA