Menu

Przerzuty raka żołądka do otrzewnej - możliwości skutecznego leczenia

03.08.2010
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Przerzuty raka żołądka do otrzewnej były do tej pory traktowane jako zaawansowana choroba nowotworowa z krótkim okresem przeżycia. Nowoczesne podejście do tego zagadnienia polegające na wykonaniu zabiegów cytoredukcyjnych (usunięcie masy guza) z jednoczasowym zastosowaniem dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (ang. HIPEC – Hyperthermic Intraperitoneal Perfusional Chemotherapy) zmienia pogląd na możliwości leczenia tego stanu choroby i wskazuje na możliwe wydłużenie czasu przeżycia chorych leczonych w taki sposób.

Badanie opisane przez autorów francuskich oceniało toksyczność takiego sposobu leczenia dla chorych oraz czynniki rokownicze w celu określenia tych stopni zaawansowania raka żołądka, w których chorzy odniosą największą korzyść leczniczą z zastosowania tego właśnie sposobu leczenia.

Badaniem objęto grupę 159 chorych, leczonych w okresie 1989 – 2007 za pomocą zabiegów cytoredukcyjnych, HIPEC i/lub wczesnej dootrzewnowej chemioterapii okołooperacyjnej (ang. EPIC - Early postoperative intraperitoneal chemotherapy ). Średni czas obserwacji wynosił 20,4 miesięcy. Śmiertelność okołooperacyjna wynosiła 6,5%, zaś inne, poważne powikłania wystąpiły u 27,8%.

Wyniki badania wykazały, że w ośrodkach mających większe doświadczenie w tych zabiegach ilość powikłań jest znacząco mniejsza aniżeli w ośrodkach leczących mniejsza ilość chorych z tym stopniem zaawansowania raka żołądka. Dla całej grupy chorych mediana przeżycia wynosiła 9,2 miesiecy, zaś przeżycie 1-roczne: 43%, 2-lata: 18% i 5-lat: 13%. Czynnikiem mającym najbardziej istotny wpływ na długość przeżycia było wykonanie całkowitej cytoredukcji - CC (całkowitego usunięcia tkanek raka żołądka z jamy brzusznej). Chorzy z CC mieli medianę przeżycia wynoszącą 15 mies., zaś przeżycie 1-, 2- i 3-letnie wynosiło odpowiednio 61%, 30% i 23%.

Badanie to wykazało, że u części chorych z rakiem żołądka i przerzutami do otrzewnej (peritonitis carcinomatosa), u których możliwe było wykonanie zabiegu cytoredukcji i HIPEC, można spodziewać się wydłużenia okresu przeżycia. Ze względu na możliwe powikłania chorzy ci powinni być leczeni w ośrodkach mających największe doświadczenie w tego typu zabiegach.


Źródło:

  1. Glehen O. i wsp.: Peritoneal Carcinomatosis from Gastric Cancer: A Multi-Institutional Study of 159 Patients Treated by Cytoreductive Surgery Combined with Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy. Ann Surg Oncol 2010 (praca w druku)
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA