Menu

Polska onkologia potrzebuje reformy nastawionej na efektywność leczenia

prof. Piotr Czauderna przewodniczący zespołu ekspertów ds. opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii

Jak wynika z analizy przedstawionej w 2017 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli system opieki zdrowotnej w Polsce radzi sobie z pacjentami onkologicznymi gorzej niż ma to miejsce w większości państw UE. Ustalenia NIK wskazują, że wprowadzone w ostatnich latach zmiany (pakiet onkologiczny) nie doprowadziły do wystarczającej poprawy w istotnych obszarach leczenia.

"Potrzebujemy nowej strategii, ponieważ wyniki leczenia w Polsce odbiegają od średniej dla Europy. Nie jest to sytuacja satysfakcjonująca pacjentów, lekarzy ani decydentów. Poza tym zmienia się sytuacja demograficzna - społeczeństwo się starzeje i wszystkie długofalowe prognozy pokazują, że zachorowania na nowotwory będą coraz ważniejszą przyczyną śmiertelności, aż w którymś momencie wyprzedzą choroby krążenia. Do tej sytuacji musimy się przygotować i podjąć działania, które umożliwią bardziej efektywne i sprawniejsze zorganizowanie polskiej onkologii" - powiedział prof. Piotr Czauderna przewodniczący zespołu ekspertów ds. opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii.

"Onkologia, jak w soczewce skupia problemy polskiego systemu ochrony zdrowia: chroniczne niedofinansowanie, brak koordynacji, konkurowanie wszystkich ze wszystkimi, przypadkowe podejmowanie działań. Musimy zmienić filozofię całego systemu - zamiast na "produkcji" procedur, powinniśmy się koncentrować na efekcie zdrowotnym".

Potrzebne są istotne, przemyślane zmiany w podejściu oraz w finansowaniu polskiej onkologii, tak by móc leczyć pacjentów na poziomie zbliżonym do tego w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie chorzy na nowotwory mają większą szansę na przeżycie, dzięki dostępowi do skuteczniejszego leczenia.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA