Menu

Ryzyko zachorowania na raka gruczołowego przełyku u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku powoduje powstawanie stanu zapalnego jego nabłonka. Osoby otyłe mają większe ryzyko rozwinięcia gruczolakoraka przełyku (nawet 4-krotnie w stosunku do pacjentów z prawidłowym BMI), co wiąże się z pewnością z niewłaściwą dietą, poza tym wśród osób z nadwagą statystycznie częściej występuje refluks żołądkowo-przełykowy i przełyk Barreta, które są niezależnymi czynnikami większej chorobowości.

Przełyk Barretta jest to stan chorobowy polegający na metaplazji dolnej części przełyku (zastąpienia nabłonka wielowarstwowego płaskiego, prawidłowego dla zdrowego przełyku - nabłonkiem walcowatym charakterystycznym dla żołądka) jest istotnym czynnikiem ryzyka gruczolakoraka dolnej części przełyku oraz okolicy wpustu (połączenia przełykowo-żołądkowego).

Przełyk Barretta dotyczy częściej mężczyzn i rozwija się u 10–20% osób cierpiących na przewlekłe zarzucanie treści żołądkowej (GERD – Gastro_Esophageal Reflux Disease)) i zapalenie błony śluzowej przełyku. Jest uważany za zmianę przedrakową, ponieważ na jego podłożu częściej rozwija się rak typu gruczołowego. U osób z rozpoznaniem refluksu, aby zminimalizować niekorzystny wpływ kwaśnego pH treści żołądkowej, stosuje się leki zmniejszające jej sekrecję - inhibitory pompy protonowej, antagoniści receptora H2, leki prokinetyczne.

Przewlekłe zakażenie błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori(H.pylori) nie jest związane z powstawaniem raka gruczołowego przełyku. Prowadzi do zmian zanikowych błony śluzowej żołądka i spadku pH treści żołądkowej na skutek zmniejszania wydzielania zarówno kwasu solnego jak i pepsyny, pośrednio redukując ryzyko rozwinięcia raka przełyku, ale może być przyczyną raka żołądka.

Zakażenie górnego odcinka przewodu pokarmowego bakterią Helicobacter pylori jest powszechne. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 50 proc. ludności świata – do 70 proc. w krajach rozwijających się i 30 proc. w rozwiniętych, jest nosicielami tego drobnoustroju. U części z nich skutki zakażenia mogą być bardzo poważne. Wiadomo, że infekcja H. pylori związana jest w około 80 proc. z chorobą wrzodową żołądka i aż 90 proc. z chorobą wrzodową dwunastnicy.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA