Menu

Lek opracowany w Polsce, który może leczyć białaczkę

Laboratorium biotechnologiczne firmy Selvita

Fotografia: Selvita S.A.  


Projekt SEL24

Celem projektu SEL24 prowadzonego przez polską firmę biotechnologiczną Selvita SA było stworzenie innowacyjnego leku przeciwnowotworowego opartego o właściwości wybiórczego niszczenia komórek rakowych.

W ramach tego projektu Selvita opracowała specyficzne, dualne inhibitory kinaz PIM i FLT3, które są ważnymi ogniwami szlaków sygnalizacyjnych, odpowiedzialnych za rozwój szeregu nowotworów – głównie ostrej białaczki szpikowej, jak i innych typów nowotworów krwi i układu krwiotwórczego.

Najlepszy otrzymany dotychczas inhibitor, związek SEL24-B489, wykazał wysoką skuteczność antyrakową w badaniach in vitro na szeregu rakowych linii komórkowych. Wyniki zostały potwierdzone badaniami in vivo na myszach, którym przeszczepiono komórki nowotworów ludzkich.

Przeprowadzone eksperymenty wykazały również działanie synergistyczne SEL24 z obecnie stosowanymi terapeutykami. Co więcej SEL24-B489 jest związkiem, który może być podawany doustnie i ma obiecujący profil bezpieczeństwa.

Polska biotechnologia w walce z rakiem

Selvita SA jest innowacyjną polską firmą biotechnologiczną, jedną z największych w Europie, działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych leczeniu onkologicznym.

Została założona w 2007 roku i obecnie zatrudnia ponad 380 pracowników, z czego 1/3 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba i laboratoria mieszczą się w Polsce, w Krakowie, ale firma posiada też posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w regionie Bostonu i regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze badania kliniczne

W marcu 2017 r. pierwszy pacjent otrzymał związek SEL24 w ramach pierwszej i drugiej fazy badań klinicznych prowadzonych w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. Badanie to prowadzone jest dla zdobycia ważnych informacji o bezpieczeństwie stosowania SEL24, jak również danych o biomarkerach, kluczowych dla skuteczności SEL24 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i innych nowotworów hematologicznych.

- Podanie SEL24 pacjentom stanowi precedens w historii naszej branży biotechnologicznej – prawdopodobnie jako pierwsza polska firma rozpoczęliśmy w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne leku, który od zera powstał w krajowym laboratorium badawczym. Mamy nadzieję, że pójdzie za tym sukces również w wymiarze medycznym - mówi dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy i Wiceprezes Zarządu Selvita S.A.

SEL24 będzie przeznaczony dla pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej.

Ostra białaczka szpikowa (AML - acute myeloid leukemia)

Białaczki są nowotworami układu krwiotwórczego, w których stwierdza się obecność nieprawidłowych komórek w szpiku i we krwi obwodowej. Ostra białaczka szpikowa jest nowotworem szpiku kostnego, którego zadaniem jest wytwarzanie podstawowych elementów krwi, czyli: erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych) i płytek krwi.

W przebiegu ostrej białaczki szpikowej zmiany nowotworowe dotyczą krwinek białych, leukocytów z linii granulocytarnej. Namnażają się one w niekontrolowany sposób i zajmują miejsce zdrowych komórek, co prowadzi do groźnych objawów chorobowych. Ostra białaczka szpikowa dotyczy najczęściej osób dorosłych.

Niemal 80% pacjentów dobrze odpowiada na wstępną chemioterapię, natomiast w późniejszym czasie u większości z nich rozpoznaje się wznowę lub oporną na leczenie formę AML. Rokowanie jest wówczas niekorzystne, średnio przeżywa jedynie 10% chorych w tej grupie. Dzięki SEL24 może się to zmienić.

Selvita oraz Menarini Group ogłaszają zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24

28 marca 2017 – Selvita S.A. ogłosiła zawarcie globalnej umowy licencyjnej z Berlin-Chemie Menarini, spółką włoskiej Grupy Menarini, dotyczącej projektu SEL24. Całkowita wartość umowy to prawie 380 mln zł, jednak jej ostateczna wartość będzie zależeć od dalszych postępów badań i poziomu przychodów ze sprzedaży potencjalnego leku.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Selvita przyzna Grupie Menarini wyłączne prawo do dalszych badań, rozwoju, wytwarzania oraz komercjalizacji związku SEL24 na terenie całego świata. W wyniku podpisanej umowy, Selvita otrzyma od Grupy Menarini płatność wstępną, jak również jest upoważniona do otrzymywania płatności za osiągnięcie kamieni milowych w rozwoju leku oraz tantiem z przyszłej sprzedaży potencjalnego leku. Firmy będą również dalej prowadzić wspólne badania laboratoryjne nad SEL24.

SEL24 nie jest jedynym lekiem przeciwnowotworowym nad którym pracuje Selvita

Oprócz najbardziej zaawansowanego obecnie projektu - SEL24, firma realizuje badania nad SEL120, pierwszym w swojej klasie małocząsteczkowym inhibitorem kinazy CDK8, o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów hematologicznych, raka jelita grubego oraz raka piersi.

Inne projekty Spółki, będące na wcześniejszych etapach rozwoju, to badania w zakresie immunoonkologii – gdzie prace skupione są obecnie na dwóch celach białkowych oraz Eptheron – platforma onkologiczna, której celem jest opracowanie nowych, unikalnych terapii epigenetycznych.


Źródło:

  1. Selvita S.A.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia