Menu

Selen ważnym mikroelementem w profilaktyce raka jelita grubego

15.02.2015
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

W najnowszym numerze "International Journal of Cancer" opublikowano wyniki badań na grupie ponad 500 tys. osób z krajów Europy, oceniających wpływ selenu na ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Badanie wykazało, że poziom selenu w surowicy krwi jest odwrotnie proporcjonalny do ryzyka raka jelita grubego (tzn. im wyższy poziom selenu, tym niższe ryzyko zachorowania na ten nowotwór). Jest to bardziej wyraźne u kobiet niż u mężczyzn. Jednocześnie badanie wykazało, że u wielu badanych osób poziom selenu jest poniżej granicy normy.


Źródło:

  1. International Journal of Cancer
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA