Menu

Selvita przedstawi najnowsze wyniki badań nad lekami onkologicznymi na prestiżowej konferencji AACR 2018

laboratoria firmy Slevita S.A.

Fotografia: Selvita S.A.  


Selvita S.A. to polska firma biotechnologiczna, jedna z największych firm sektora biotechnologii medycznej w Europie. Zajmuje się badaniem i rozwojem leków onkologicznych. W najbliższych dniach zaprezentuje na prestiżowej konferencji naukowej „AACR Annual Meeting” najnowsze wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych.

AACR Annual Meeting 2018 odbędzie się w dniach 14-18 kwietnia 2018, w Chicago, USA. Organizatorem corocznego wydarzenia jest Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (ang. AACR - American Association for Cancer Research). Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze i najciekawsze odkrycia naukowe w obszarze szeroko pojętej onkologii. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele setek firm prowadzących badania nad nowymi lekami na raka, a także uznani eksperci ze świata nauki i medycyny.

Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc już na najbliższej konferencji AACR Annual Meeting zaprezentować wyniki naszych wybranych programów onkologicznych. Projekty Selvity skupiające się na rozwoju potencjalnych leków w obszarze metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów są jednymi z kluczowych i najbardziej obiecujących tematów naszych prac badawczych. Ponadto zaprezentujemy wyniki z naszego obecnie najbardziej zaawansowanego projektu, czyli SEL120, który jest na dobrej drodze by rozpocząć I fazę badań klinicznych w I kwartale 2019 roku – mówi dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy Selvita S.A.

Przedstawione zostaną trzy prezentacje: "SEL120-34 selektywny inhibitor CDK8 celuje w CD34 pozytywne komórki białaczkowe zaburzając ekspresję markerów macierzystych komórek nowotworowych", "Odkrywanie i rozwój innowacyjnych, małocząsteczkowych inhibitorów SHMT z zastosowaniem w terapii onkologicznej" oraz "Charakteryzacja innowacyjnych, dualnych antagonistów receptorów adenozyny A2A/A2B, z zastosowaniem w immunoterapii nowotworów".Źródło:

  1. Selvita S.A.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA