Menu

Sport na zdrowie!

05.11.2015
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Opublikowane ostatnio doniesienie analizujące ponad 70 badań prospektywnych dotyczących przeżywalności osób chorych na raka uprawiających sport, wykazało niezbicie, że zalecana przez WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) aktywność fizyczna w stopniu umiarkowanym, 2,5 godziny w tygodniu, zmniejsza ryzyko śmierci na raka o 13% w całej populacji osób badanych.

Co więcej, okazało się, że aktywność fizyczna u osób z rozpoznaną choroba nowotworową także niesie ze sobą poprawę wyników leczenia, gdyż obniża ryzyko zgonu o 21% osób uprawiających sport przed rozpoznaniem, i aż o 35% u osób, które wykazują aktywność fizyczną po rozpoznaniu raka. To bardzo ważna informacja zarówno dla pacjentów jak i lekarzy: jak najszybszy powrót do aktywnego życia i zwiększania aktywności fizycznej po leczeniu poprawia rokowanie.


Źródło:

  1. The dose-response effect of physical activity on cancer mortality: findings from 71 prospective cohort studies. Br J Sport Med. 2015 Sept 18
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA