Menu

Nowoczesne leczenie raka piersi – szybka ocena węzłów chłonnych

18.08.2014
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

W nowoczesnym leczeniu raka piersi, a szczególnie wcześnie wykrytych zmian, np. w trakcie badań profilaktycznych, ważne jest określenie stanu regionalnych węzłów chłonnych. Służy do tego biopsja węzłów wartowniczych. Wiedza dająca pewność, że nie ma przerzutów do węzłów chłonnych pozwala na uniknięcie niepotrzebnego ich wycięcia, a w związku z tym nie naraża pacjentek na niepotrzebne i niechciane powikłania obrzękowe.

Węzeł chłonny można badać różnymi metodami, ale w trakcie zabiegu operacyjnego można było badać zazwyczaj albo niewielką jego część, albo wykonywać biopsję cytologiczną po jego przecięciu. Są to metody, które często nie pozwalają na szybkie określenie obecności przerzutów i wymagają wykonania badania w okresie po zabiegu operacyjnym.

Firma SYSMEX stworzyła nowoczesne urządzenie oceniające śródoperacyjnie obecność przerzutów raka w węzłach wartowniczych, z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej, polegającej na badaniu obecności jednego z genów (CK19) charakterystycznego dla tego typu nowotworu. Aparat bazuje na niezwykle nowatorskiej technice OSNA i pozwala na ocenę całej tkanki węzła, a czas trwania badania wynosi około 30 minut. Zastosowanie tego badania w praktyce klinicznej znacząco poprawia jakość chirurgii piersi w ocenie śródoperacyjnej węzłów wartowniczych.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA