Menu

Sukces w badaniach nad nanocząsteczkami umożliwiającymi leczenie głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych

University of Texas at Arlington

Fot. University of Texas at Arlington

Zespół naukowców badał zastosowanie promieniowania rentgenowskiego oraz nanocząsteczek zbudowanych z miedzi i cysteaminy (Cu-Cy), w ramach terapii fotodynamicznej, do leczenia głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych osiągając w trakcie badań znaczącą redukcję ich rozmiaru.

Projekt badawczy jest efektem współpracy prof. Wei Chena, fizyka i eksperta od nanocząsteczek z Uniwersytetu Teksańskiego w Arlington (UTA), z naukowcami z Uniwersytetu Rhode Island i Uniwersytetu Browna. Jest kontynuacją prac Chena nad nanocząsteczkami wykorzystywanymi w terapii fotodynamicznej.

Terapia fotodynamiczna to obiecująca metoda leczenia nowotworów polegająca na wykorzystaniu reaktywnych form tlenu do zabijania komórek raka bez uszkadzania sąsiadujących zdrowych tkanek. Wykorzystuje się w niej substancję chemiczną - fotouczulacz, która pod wpływem promieniowania świetlnego o określonej długości produkuje reaktywne formy tlenu.

Reaktywne formy tlenu są naturalnym produktem ubocznym metabolizmu tlenu w organizmie, pomagają likwidować toksyny w organizmie, ale mogą być szkodliwe dla komórek, jeśli osiągną odpowiednio wysoki poziom koncentracji. W przypadku terapii fotodynamicznej celem jest sztuczne wytworzenie reaktywnych form tlenu w lokalizacji guza nowotworowego. Jest to osiągane dzięki wprowadzeniu fotouczulacza do krwioobiegu i następnie naświetleniu guza światłem o określonej długości.

„Zwykłe nanocząsteczki stosowane obecnie jako fotouczulacz w terapii fotodynamicznej mogą być aktywowane tylko przez światło widzialne, które nie jest silnie penetrujące, co oznacza, że możemy leczyć guzy umiejscowione tylko do określonej głębokości (do 1cm w głąb tkanki)”, powiedział Chen, profesor fizyki UTA. „Cu-Cy jest wyjątkowa wśród innych nanocząsteczek, które badaliśmy, ponieważ może być aktywowana przez promieniowanie rentgenowskie, które jest w stanie wnikać znacznie głębiej w tkanki i dotrzeć do guzów umiejscowionych praktycznie w obrębie całego ciała”.

Następnym krokiem badaczy będzie dostosowania metod z tego badania do terapii w warunkach klinicznych.


Źródło:

  1. Killing cancer cells with nanoparticles, University of Texas at Arlington
  2. Photodynamic Therapy, National Cancer Institute
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA