Menu

Ukazał się grudniowy numer kwartalnika „Terapia i Zdrowie”

okładka grudnowego numeru kwartalnika „Terapia i Zdrowie”

Zapraszamy do pobrania i przeczytania grudniowego numeru kwartalnika „Terapia i Zdrowie”.

„Terapia i Zdrowie”– to czasopismo stworzone dla pacjentów, ich rodzin, oraz dla każdego, kto interesuje się tematyką medyczną, propagowaniem zdrowego trybu życia i działaniami prozdrowotnymi. Tematyka pisma obejmuje też praktyczne porady dotyczące postępowania wobec osób chorych, wyjaśniania problemów zdrowotnych z punktu widzenia pacjenta i osób nim się zajmujących.

Czasopismo „Terapia i Zdrowie” jest redagowane z myślą o przekazaniu w sposób możliwie przystępny - „niemedyczny” - informacji z zakresu diagnostyki, leczenia i ogólnie pojętej problematyki zdrowotnej.

Polecamy i zapraszamy do lektury - wydanie elektroniczne w wersji pdf.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA