Menu

Oncotype DX - test genetyczny oceniający przewidywane korzyści z chemioterapii w raku piersi

test genetyczny Oncotype DX

Leczenie raka piersi jest uwarunkowane stopniem zaawansowania miejscowego, histopatologicznego oraz biologicznym podtypem nowotworu. Ten ostatni jest oparty na ocenie obecności receptorów hormonalnych (ER- receptory estrogenowe, PR – receptory progesteronowe) oraz receptorów HER2. W przypadku obecnych (dodatnich) receptorów hormonalnych leczenie oparte jest o leki antyhormonalne lub zmieniające ich właściwości. U chorych, u których w guzie nowotworowym nie znaleziono receptorów hormonalnych zazwyczaj stosowana jest chemioterapia.

Szukanie możliwości poprawy wyników leczenia jest celem badań klinicznych we wszystkich typach nowotworów. Takie możliwości w wybranych rodzajach raka piersi stwarza test Oncotype DX opracowany przez firmę Genomic Health w USA.

Test ten polega na ocenie 21 genów, których aktywność określa dynamikę wzrostu nowotworu oraz odpowiedź na leczenia. Według oceny różnych testów biologicznych opublikowanych na łamach prestiżowego czasopisma Journal of Clinical Oncology test Oncotype DX powinien być brany pod uwagę w przypadku wczesnych nowotworów piersi, z obecnością receptorów hormonalnych, bez przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych, u których w dotychczasowym postępowaniu wdrażane jest leczenia antyhormonalne. Jak wykazały badania, na których opiera się test, część tych chorych mogłaby odnieść korzyść z dodatkowego leczenia chemioterapią.

Źródło:
1. Journal of Clinical Oncology, 2016; 34: 1134–1150
2. http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/oncotype_dx

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA