Menu

Test oceniający ryzyko wznowy w potrójnie negatywnym raku piersi

Dr Katherine Varley, Huntsman Cancer Institute

fot. Dr Katherine Varley, Huntsman Cancer Institute

Dwadzieścia procent kobiet z rozpoznanym rakiem piersi w Stanach Zjednoczonych dowie się, że ma potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC - Triple-Negative Breast Cancer). Taka diagnoza oznacza, że trzy najczęstsze białka, o których wiadomo, że stymulują wzrost raka piersi - receptor estrogenowy, receptor progesteronowy i HER2- nie są obecne w guzie. Pacjentki te nie zareagują na żadną z terapii celowanych opracowanych w celu leczenia raka piersi o tych cechach. Po zabiegu chirurgicznym jedyną dostępną dla nich opcją leczenia jest chemioterapia. Niestety w przeciwieństwie do terapii celowanych chemioterapia oprócz niszczenia komórek nowotworowych uszkadza również zdrowe komórki, co powoduje niepożądane skutki uboczne.

Celem nowego badania przeprowadzonego przez dr Katherine Varley z Huntsman Cancer Institute na University of Utah było opracowanie testu umożliwiającego spersonalizowane prognozy dla pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi.

Sześćdziesiąt procent pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi przeżyje więcej niż pięć lat bez wznowy, ale u 40% pacjentek nastąpi szybki nawrót choroby po standardowym leczeniu. Obecnie nie ma żadnych testów klinicznych pozwalających ocenić rokowanie w przypadku poszczególnych pacjentek, dlatego wszystkie otrzymują agresywną chemioterapię, która może obejmować do czterech leków stosowanych w chemioterapii oraz sześć miesięcy leczenia.
Nowe wyniki badań dr Varley, opublikowane niedawno w Cancer Research, mogą to zmienić. „Moglibyśmy bardzo dokładnie przewidzieć, które pacjentki będą miały długi czas przeżycia bez nawrotu choroby oraz u których pacjentek występuje ryzyko wznowy choroby. Jest to bardzo istotne, ponieważ może to być pierwszy test kliniczny umożliwiający spersonalizowane prognozy dla pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi” – powiedziała dr Varley.

Varley w trakcie wcześniejszych badań zidentyfikowała grupę pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi, z guzami które reagowały na odpowiedź immunologiczną organizmu, u których czas przeżycia bez wznowy raka był znacznie dłuższy, niż u pozostałych pacjentek.

Celem nowego badania stało się znalezienie sposobu na przełożenie tego odkrycia na test kliniczny pozwalający wykryć, które pacjentki mają dobre rokowanie i mogą być leczone mniej agresywną terapią. „To znaczące, ponieważ chemioterapia może prowadzić do długotrwałych problemów z sercem i nerwami” – zauważyła dr Varley. „Jeśli zdołamy zrozumieć, które z pacjentek wymagają agresywnego leczenia, a które będą dobrze radzić sobie z mniej agresywnym leczeniem, moglibyśmy dokonać znaczącej poprawy w ich życiu”.
Zespół naukowców weryfikuje obecnie test na próbkach pochodzących od pacjentów z TNBC uczestniczących w badaniach klinicznych chemioterapii i immunoterapii. Kolejnym krokiem jest wykazanie, czy test można wykorzystać do przewidywania rokowania oraz do wyboru najbardziej skutecznych i najbezpieczniejszych metod leczenia. Naukowcy badają także, czy test można zastosować u pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi, rakiem płuc, rakiem jajnika i czerniakiem, ponieważ odpowiedź immunologiczna jest podobna w przypadku tych nowotworów.

„Pracujemy tak szybko, jak to możliwe, aby zweryfikować skuteczność testu, tak aby mógł przynieść korzyści pacjentom” – powiedziała dr Varley.


Źródło:

  1. A multigene assay determines risk of recurrence in patients with triple-negative breast cancer, Cancer Research AACR Journal
  2. Determining Risk of Recurrence in Triple-Negative Breast Cancer, Huntsman Cancer Institute, University of Utah
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA