Menu

Superszpital w Gdańsku na ukończeniu. Pierwsi pacjenci jeszcze w tym roku

30.06.2021

Nowy budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku

Jeszcze w tym roku w nowo wybudowanej części budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pojawią się pierwsi pacjenci. To obecnie największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny (uczelnia jest organem założycielskim szpitalna klinicznego), która stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni.

Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Inwazyjnej tworzą najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie.

Środki finansowe na budowę pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł i środków własnych Uczelni w wysokości 24,2 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach programu wieloletniego w latach 2015-2021.

– Oprócz prowadzenia działalności leczniczej, to także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, w którym również studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie – wyjaśnia prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Ponadto kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające nowe warunki do realizacji nowatorskich multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.

– Obecnie trwa montaż sprzętu medycznego, w tym 2 tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych oraz 3 angiografów. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydano 10 maja, a odbiór końcowy od wykonawcy generalnego nastąpił 14 maja br. – mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed.

W nowych budynkach Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK działają dwie Klinki zajmujące się leczeniem onkologicznym: Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej oraz Klinika Onkologii i Radioterapii.


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA