Menu

UCK to najbardziej innowacyjny szpital w Polsce

Nagroda Liderzy Medycyny dla UCK i GUMed

fot. Sylwia Mierzewska UCK

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne okazały się bezkonkurencyjne w tegorocznej edycji konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Uczelnię nagrodzono za bogatą działalność edukacyjno-szkoleniową, natomiast UCK uznano za najbardziej innowacyjny szpital w Polsce.

Organizatorami konkursu są wydawnictwo Termedia i czasopismo Menedżer Zdrowia. Wręczenie nagród odbyło się 10 stycznia 2019 r. podczas oficjalnej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Według założeń organizatorów konkursu, innowacyjny szpital to organizacja, która stale analizuje metody diagnostyki i leczenia pacjentów oraz wszelkie aspekty zarządzania szpitalem. Wynikiem tych obserwacji są systematycznie wprowadzane zmiany, które mają charakter innowacji. Innowacyjny szpital wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, dostosowując swoje działania do wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz aktualnej wiedzy medycznej. W ten sposób powstają nowe możliwości zaspokajania potrzeb zdrowotnych, które wcześniej były niedostępne dla pacjentów.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zdecydowanie wpisuje się w tę definicję – może pochwalić się innowacjami na wielu różnych obszarach: od tych typowo medycznych (m.in. telemedycyna, druk 3D w wykorzystywany w różnego rodzaju operacjach, pilotażowy program trombektomii mechanicznej, jedyna w Polsce Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej), poprzez organizacyjne (m.in. optymalizacja wykorzystania sal operacyjnych, Samodzielny Zespół Psychologów oraz Fizjoterapeutów, koordynatorzy medyczni), na dojrzałości cyfrowej kończąc (np. elektroniczny obieg dokumentów, osiągnięcie 5 poziomu w 7-stopniowej skali EMRAM – jako jeden z dwóch szpitali w Polsce).

To właśnie w ramach UCK działają kliniki zajmujące się leczeniem nowotworów: Klinika Onkologii i Radioterapii, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Klinika Ginekologii Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej.

Przyznana nagroda obliguje nas do podejmowania dalszych wyzwań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Jest kapitalnym docenieniem pracy naszego zespołu, wspieranego potencjałem naszej Uczelni – powiedział Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA