Menu

„Rak piersi to cichy zabójca, ale nie jesteśmy wobec niego bezsilni”. Inauguracja programu edukacyjnego

17.10.2022

Inauguracja programu edukacyjnego „Zdążyć przed rakiem piersi”

Foto. Paweł Sudara,

„Zdążyć przed rakiem piersi” to autorski program edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Różowy Motyl, działające przy Centrum Chorób Piersi UCK GUMed. Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na początku października 2022 r.

Celem inicjatywy jest edukacja w zakresie wiedzy o raku piersi i konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych oraz szerzenie tej wiedzy wśród mieszkańców województwa pomorskiego z terenów miejskich i wiejskich. W efekcie organizatorzy liczą na wzrost liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, co może przełożyć się na zwiększenie wykrywalności raka piersi we wczesnym stadium.

- Rak piersi to cichy zabójca, ale nie jesteśmy wobec niego bezsilni. Nie tylko ze względu na narzędzia, które daje nam współczesna medycyna, ale także z uwagi na możliwości, jakie my, kobiety mamy, czyli samobadanie i badania profilaktyczne. Świadomie podkreślam dominantę płci, gdyż schorzenie dotyczy przede wszystkim kobiet – mówiła podczas inauguracji programu prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed.

- Nie jest to choroba, która jest wyrokiem. Wręcz przeciwnie, jest to taki nowotwór, który wcześnie zdiagnozowany, dobrze leczony, nowocześnie zaopiekowany i świetnie rehabilitowany przywraca do życia, do społeczeństwa, do aktywności. Istotą rzeczy jest świadomość i brak obawy tego, co będzie dalej – mówił dr hab. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa UCK.

W trakcie inauguracji wysłuchaliśmy także wystąpień prof. Jacka Jassema, ordynatora Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK GUMed oraz dr hab. Elżbiety Senkus-Konefki z Centrum Chorób Piersi UCK GUMed. Głos zabrała również Monika Puchowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Różowy Motyl. Muzyczną niespodzianką był krótki recital skrzypcowy Natalii Walewskiej, koncertmistrzyni Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wśród gości obecni byli Danuta Wałęsa, Hanna Zych-Cisoń - wiceprzewodnicząca Sejmiku Pomorskiego, a także dyrekcja i uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, które jako pierwsza szkoła średnia bierze udział w inaugurowanym projekcie.

Opis programu
W ramach programu „Zdążyć przed rakiem piersi” przygotowany został 30-minutowy film, którego premierowy seans odbył się w czasie inauguracji projektu. Jego narratorem jest Małgorzata, mieszkanka Gdańska, która została wyleczona z raka piersi. Zachęca widza do zgłoszenia się na badania profilaktyczne, wyjaśnia dlaczego warto zaufać nauce i wiedzy medycznej.

W filmie występują lekarze i inni specjaliści działający w ramach Centrum Chorób Piersi UCK. Tłumaczą w przystępny sposób, na czym polega profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów piersi. Elementem filmu jest m.in. instruktaż dotyczący samobadania piersi.

Konsultantem naukowym produkcji jest onkolog kliniczny, radioterapeuta dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka, prof. GUMed. Film powstał pod kierunkiem i wg scenariusza Joanny Matuszewskiej, dziennikarki medycznej i wolontariuszki w Centrum Chorób Piersi UCK. Narratorką jest Małgorzata Zauliczna, pacjentka UCK i wolontariuszka Stowarzyszenia Różowy Motyl. Za realizację zdjęć, oprawę muzyczną i montaż odpowiada Paweł Sudara z Sekcji ds. Komunikacji GUMed.

Odbiorcy programu
Film „Zdążyć przed rakiem piersi” jest kierowany m.in. do młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz mieszkańców woj. pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z terenów wiejskich. Odbiorcy to osoby bez rozpoznania nowotworu, chcące zdobyć wiedzę o raku piersi oraz pacjenci, będący w trakcie leczenia i ich bliscy.

Film został przygotowany w takiej formie, by można było go emitować m.in. w trakcie lekcji poświęconych profilaktyce zdrowotnej albo podczas spotkań kół gospodyń wiejskich. Gośćmi inauguracji m.in. byli przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Gdańska i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańska, a także Stowarzyszenia Amazonki Gdańskie, którzy zadeklarowali pomoc w promocji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Pomorza.

Osoby zainteresowane udziałem w programie edukacyjnym „Zdążyć przed rakiem piersi” proszone są o wiadomość na maila: kontakt@rozowymotyl.pl.

Film „Zdążyć przed rakiem piersi” można obejrzeć na stronie Youtube


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA