Menu

Dobra wiadomość dla pacjentów - utworzono unit urologiczny w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi

Szpital im. Kopernika w Łodzi - aparatura do brachyterapii

foto. Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Rosnąca ilość pacjentów z schorzeniami urologicznymi pokazała konieczność rozwoju szpitala w celu zapewnienia pacjentom jak najbardziej efektywnego leczenia z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki i wiedzy medycznej. Zapoczątkowane na bazie Oddziału Brachyterapii działania związane z wdrożeniem skoordynowanej opieki nad pacjentami z rakiem prostaty zostały rozszerzone, zdecydowano o utworzeniu Unitu Urologicznego, w którego skład wchodzić będą dwa zespoły: interdyscyplinarny zespół ds. raka nerki i pęcherza moczowego oraz zespół ds. raka prostaty (Prostate Cancer Unit).

Rak prostaty (gruczołu krokowego, stercza) stanowi olbrzymi i w dodatku stale rosnący problem medyczny, społeczny i niestety również ekonomiczny. Jest drugim co do częstości rozpoznawania rakiem u mężczyzn stanowiąc ponad 13% zachorowań na nowotwory złośliwe. Według danych krajowego rejestru onkologicznego w ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba zachorowań wzrosła około 5-krotnie. Możemy wręcz mówić o wyzwaniu jakim jest epidemia raka prostaty. Na szczęście dzięki postępowi diagnostyki opartej na powszechnym oznaczaniu stężenia specyficznego antygenu sterczowego (PSA) zahamowano w latach dziewięćdziesiątych wzrost śmiertelności z powodu tego nowotworu. Nie bez znaczenia jest tu rosnąca świadomość pacjentów i ich rodzin oraz refundowanie badania PSA przez NFZ. Jednak efektywne leczenie raka prostaty dalej jest wyzwaniem.

W ostatnich latach całkowicie zmieniono podejście do diagnostyki i leczenia raka prostaty, które w chwili obecnej jest wielodyscyplinarne (multimodalne). Oznacza to, że od postawienia rozpoznania, przez cały proces leczenia pacjentów zaangażowani są lekarze różnych specjalności: urolodzy, radiolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, histopatolodzy, rehabilitanci, seksuolodzy, specjaliści opieki paliatywnej, geriatrzy, psychiatrzy oraz psycholodzy kliniczni czy fizycy jądrowi zajmujący się planowaniem radioterapii. Oprócz sztabu wykwalifikowanych pracowników i nakładów finansowych wymaga to również odpowiedniej infrastruktury i organizacji. Bardzo istotnym elementem jest systematyczna i chronologicznie zaplanowana współpraca wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych na poszczególnych etapach procesu leczenia.

W tym celu powstają na świecie, głównie w Europie Zachodniej ośrodki wielospecjalistycznego leczenia nowotworów ukierunkowane na konkretny narząd/nowotwór w tym oczywiście ośrodki specjalizujące się w leczeniu raka prostaty (ang. Prostate Cancer Unit). Dochodzi w nich do synergii działań – opieki skoordynowanej, skutkującej lepszymi wynikami leczenia pacjenta. Liczne badania potwierdzają, że jest to kierunek świetnie oceniany i preferowany przez pacjentów. Również lekarze podkreślają, że określenie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta, jej wszystkich etapów, trzymanie się ustalonych wskazań czy udział w multidyscyplinarnych spotkaniach dotyczących tzw. „trudnych przypadków” ułatwiają lub niekiedy wręcz umożliwiają optymalne leczenie pacjenta.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest optymalnym miejscem do powołania w nim Unitu Urologicznego. Jako jedyna jednostka w makroregionie łódzkim dysponuje odpowiednimi kadrami wraz z infrastrukturą. Znajdują się tu kluczowe kliniki i oddziały: urologii, radioterapii i onkologii klinicznej wraz z poradniami specjalistycznymi niezbędnymi do działania ośrodka. Również nie bez znaczenia jest nowoczesny sprzęt, którym dysponuje Centrum.


Źródło:

  1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
» więcej aktualności medycznych