Menu

Wirusy przeciwko nowotworom - nowe możliwości w leczeniu czerniaka

wirusy - ilustracja poglądowa

Wykorzystanie wirusów do walki z chorobą nowotworową jest przedmiotem badań od wielu lat. Odziaływanie wirusów na komórki nowotworowe badano w przypadku czerniaka, raka piersi, nowotworów mózgu i szeregu innych. W 2015 roku amerykański Departament Leków i Żywności (FDA) zatwierdził pierwszy lek - Talimogen laherarepvec (TVEC) - wykorzystujący zmodyfikowane genetycznie wirusy opryszczki (herpes simplex 1) do leczenia nieoperacyjnych postaci czerniaka.

Wirusy wykorzystywane w celu uszkadzania komórek nowotworowych (wirusy onkolityczne – ang. oncolityc viruses) to odpowiednio zmodyfikowane wersje wirusów od lat dobrze znanych badaczom, takich jak wirusy opryszczki czy polio. Dokładny mechanizm działania TVEC nie jest jeszcze znany. Uważa się, że wirus onkolityczny powoduje śmierć komórek, prowadzącą do rozpadu guzów, uwalniając przy tym antygeny pochodzące z nowotworu, które wraz z czynnikiem GM-CSF (ludzki czynnik wzrostu granulocytów) mogą wzmacniać reakcję immunologiczną organizmu.

Obecne badania nad wykorzystaniem wirusów onkolitycznych w onkologii są najbardziej zaawansowane w zakresie leczenia czerniaka (zatwierdzenie TVEC). Podstawą do zatwierdzenia tej formy terapii były wyniki badania klinicznego III fazy, które wykazało znaczną skuteczność tego sposobu leczenia w połączeniu z GM-CSF w stosunku do leczenia samym GM-CSF. Grupa pacjentów poddanych leczeniu z wykorzystaniem zmodyfikowanych wirusów miała znacząco lepszą odpowiedź na leczenie w stosunku do grupy kontrolnej (26.4% vs 5.7%), aczkolwiek wykazano występowanie objawów niepożądanych takich jak zmęczenie, gorączka i dreszcze.

Wykorzystanie wirusów onkolitycznych jest przedmiotem intensywnych badań naukowych i może okazać się prawdziwą rewolucją w immunoterapii nowotworów.


Źródła:

  1. Interest in Oncolytic Viruses Continues To Grow, Cancer Therapy Advisor, March 2018
  2. FDA approves IMLYGIC™ (talimogene laherparepvec) as first oncolytic viral therapy in the US [news release]. Thousand Oaks, CA: Amgen
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA