Menu

Witamina D przeciwdziała powstawaniu nowotworów przewodu pokarmowego

witamina D - zdjęcie poglądowe

Witamina D jest prekursorem silnego hormonu sterydowego – kalcytriolu, który reguluje liczne szlaki komórkowe mogące mieć wpływ na powstawanie i na wyniki leczenia raka.

Niski poziom witaminy D ma wpływ na powstawanie wielu chorób, takich jak łamliwość kości, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz nowotworów. Metabolity (związki organiczne) witaminy D regulują liczne geny kontrolujące fizjologię jelit oraz homeostazę (zachowanie prawidłowych warunków funkcjonowania organizmu).

Wyniki wielu badań wskazują, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Z kolei suplementacja (uzupełnienie normalnej diety) witaminą D przeciwdziała powstawaniu nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak przełyku, żołądka, wątroby, trzustki i jelita grubego.
Niedobór witaminy D występuje szczególnie u osób wykazujących małą aktywność fizyczną oraz osób ze zwiększoną masą ciała, z nadmiernie wysokim wskaźnikiem masy ciała - BMI (Body Mass Index). Osoby z nadwagą oraz mało aktywne fizycznie powinny rozważyć wzbogacenie diety o dodatkowe źródła witaminy D.

Zalecany poziom witaminy D w surowicy krwi wynosi 25-50 nmol/l (10-20 ng/ml), co odpowiada podaży dziennej w wysokości 400-800 IU (10-20 mikrogamów).


Źródła:

  1. Mahendra A. i wsp.: Vitamin D and gastrointestinal cancer. J Lab Physicians 2018 (Feb.7);
  2. Pilz S. i wsp.: Vitamin D: current guidelines and future outlook. Anticancer Res 2018;38(2):1145-1151.
  3. Baumann M. i wsp.: Vitamin levels in Swiss breast cancer Survivors. Swiss Med Wkly 2018:148:w14576
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA