Menu

Witamina D zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi

witamina D - zdjęcie poglądowe

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że wyższy poziom witaminy D we krwi wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

Badacze zestawili dane z dwóch randomizowanych badań klinicznych z udziałem 3325 uczestników łącznie i prospektywnym badaniem obejmującym 1713 uczestników, aby zbadać związek między ryzykiem raka piersi u kobiet a szerokim zakresem stężeń 25(OH)D (25-hydroksywitaminy D), która została wybrana jako marker, ponieważ jest główną postacią występowania witaminy D we krwi. Celem badania było zbadanie związku pomiędzy poziomem witaminy D we krwi, a ryzykiem raka piersi u kobiet w wieku 55 lat i starszych.

"Stwierdziliśmy, że osoby z poziomem witaminy D, w postaci 25(OH)D we krwi, powyżej 60 ng/ml miały pięciokrotnie mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu tych z poziomem witaminy D niższym niż 20 ng/ml" - powiedział główny badacz i współautor, Cedric F. Garland. Ryzyko raka piersi zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu witaminy D we krwi.
„Badanie ograniczało się do przypadków raka piersi u kobiet po menopauzie, potrzebne są dalsze badania, by określić czy wysokie poziomy witaminy D mogą zapobiegać rakowi piersi u kobiet przed menopauzą” - mówi Garland. „Niemniej jednak, w tym artykule opisano najsilniejszy, jak do tej pory, związek pomiędzy poziomem witaminy D w organizmie a zmniejszeniem ryzyka zachorowania na raka piersi” - powiedział Garland.

Naukowcy stwierdzili że minimalny zdrowy poziom 25(OH)D we krwi to 60 ng/ml. Jest to poziom znacząco wyższy niż 20 ng/ml zalecane przez National Academy of Medicine, grupę doradczą ds. zdrowia rządu USA i nieco wyższy niż 50 ng/ml wskazywany przez GrassrootsHealth.

Większość potrzebnej dla organizmu witaminy D pochodzi z biosyntezy w skórze przebiegającej pod wpływem promieniowania słonecznego i tylko w niewielkim stopniu ze źródeł pokarmowych. Aby osiągnąć wskazany w badaniu poziom witaminy D we krwi wymagana jest suplementacja na poziomie od 4000 do 6000 jednostek (IU) dziennie lub mniej w przypadku umiarkowanej codziennej ekspozycji na słońce. Efektywność suplementacji powinna być weryfikowania za pomocą badania krwi, zwłaszcza w miesiącach zimowych ze względu na mniejszą o tej porze roku ekspozycję na promieniowanie słoneczne.
Źródło:

  1. Breast cancer risk markedly lower with serum 25-hydroxyvitamin D, PLOS One
  2. Greater Levels of Vitamin D Associated with Decreasing Risk of Breast Cancer, UC San Diego News Center
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA