Menu

Radioterapia na miarę XXI wieku w Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii

25.02.2021

radioterapia w Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii

Zakończyła się rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie. Ośrodek jest jedynym tak innowacyjnym miejscem w regionie. Wyróżnia się także na tle kraju. Dzięki niemu pacjenci z chorobą nowotworową z Warmii i Mazur mają na miejscu to, co najnowocześniejsze i najskuteczniejsze w radioterapii.

Z dumą możemy powiedzieć, że nasz zakład radioterapii zalicza się do grona najlepiej wyposażonych ośrodków w Polsce. Dzięki inwestycjom ostatnich lat, znacznie poprawił się w dostęp do radioterapii onkologicznej w naszym regionie. – mówi Krystyna Futyma, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

W ostatnich latach z Funduszy Unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w pierwszym etapie, został zakupiony nowy akcelerator liniowy umożliwiający wprowadzenie nowych technik leczenia z zastosowaniem bramkowania oddechowego, czyli napromieniania w wybranych fazach cyklu oddechowego. Nasza oferta dla chorych rozszerzyła się o stereotaktyczne, czyli tzw. punktowe napromienianie małych guzów płuc oraz raka piersi w sposób oszczędzający serce i naczynia wieńcowe.

W drugim, najważniejszym dla przyszłości radioterapii w Olsztynie, etapie szpital otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na budowę nowej części zakładu radioterapii i wyposażenie w kolejny, czwarty akcelerator liniowy. Powstał nowoczesny dwukondygnacyjny budynek, w którym mieści się bunkier nowego akceleratora, a na piętrze pomieszczenia Pracowni Fizyki Medycznej – bez której trudno jest sobie wyobrazić nowoczesną radioterapię.

W pracowni tworzy się indywidualne plany leczenia dla każdego pacjenta, obliczane są dawki promieniowania, ustalane parametry akceleratorów. Pracownia Fizyki Medycznej to również miejsce kontroli jakości leczenia zarówno w zakresie bezpieczeństwa pracy akceleratorów, jak i jakości przygotowania oraz realizacji terapii.

Zainstalowany w naszym zakładzie radioterapii czwarty akcelerator to jednocześnie nasze najnowocześniejsze urządzenie. Umożliwia realizację najbardziej skomplikowanych, stosowanych na świecie technik teleterapii. Wykonujemy napromienianie szybką techniką łukową (VMAT), nowoczesne techniki modulacji intensywności dawki promieniowania (IMRT), terapie bramkowane oddechowo, stereotaktyczne napromienianie w lokalizacjach wewnątrzczaszkowych (SRS) i pozaczaszkowych (SBRT) – wyjaśnia dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk z zakładu radioterapii.

Zwiększający się stale odsetek pacjentów wyleczonych z nowotworu oraz wydłużający się czas życia naszych chorych powinien iść w parze z dobrą jakością życia. Wymienione powyżej skomplikowane techniki radioterapii zapewniają maksymalną ochronę zdrowych narządów i wysoką precyzję, a tym samym skuteczność stosowanego leczenia.

Nowy akcelerator posłuży głównie do dalszego rozwoju technik stereotaktycznych w ośrodku. Techniki te są odpowiedzią na wyzwania współczesnej radioterapii, ukierunkowanej na leczenie bardzo małych zmian nowotworowych. Umożliwiają też często zastąpienie dotychczas stosowanych metod leczenia operacyjnego mniej inwazyjną radioterapią w leczeniu małych guzów pierwotnych czy przerzutowych np. w wątrobie, płucach, mózgu, węzłów chłonnych – mówi dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk.

Kluczem do sukcesu w stereotaksji jest dokładność leczenia, bo tu podczas jednego seansu podawane są bardzo wysokie dawki promieniowania. Realizacja technik stereotaktycznych wymaga więc instalacji systemów, zapewniających dużą odtwarzalność ułożenia pacjenta podczas terapii. Stąd techniki stereotaktyczne są najbardziej wymagające pod względem wyposażenia ośrodka, jak i umiejętności zespołu leczącego.

W naszym ośrodku, między innymi dzięki nowemu stołowi terapeutycznemu 6D, umożliwiającemu pozycjonowanie pacjenta w sześciu stopniach swobody jesteśmy w stanie skorygować ułożenie nie tylko o przesuw w trzech kierunkach, ale również wyrównać pochylenia. Nie bez znaczenia jest również dostępność w nowym akceleratorze energii promieniowania fotonowego o wysokich mocach dawek, które w połączeniu z technikami dynamicznymi radioterapii, pozwalają na szybką realizację seansu napromieniania, minimalizując ryzyko zmiany pozycji pacjenta podczas terapii.

Nasz zakład radioterapii oferuje nie tylko leczenie z pomocą nowoczesnych akceleratorów liniowych, ale również jedyną dostępną w regionie warmińsko-mazurskim brachyterapię. Z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2019 roku nasz szpital uzyskał dofinansowanie na wymianę aparatu do brachyterapii HDR – mówi dyrektor Futyma.

Został zakupiony najnowszy dostępny na rynku model aparatu HDR. Pracownię wyposażono w nowoczesne aplikatory pozwalające rozwijać nie tylko dotychczas realizowane techniki napromienia narządu rodnego, płuc i piersi, ale przede wszystkim rozszerzyć możliwości terapeutyczne o brachyterapię raka prostaty.

Z urządzeniem został zakupiony dedykowany do brachyterapii prostaty system planowania leczenia w czasie rzeczywistym połączony z aparatem USG, zestaw pozycjonerów do igieł i stół terapeutyczny. Dzięki środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, całkowicie przebudowane zostały pomieszczenia brachyterapii, zwiększając komfort leczenia pacjentów i pracy personelu.

Dzięki tym inwestycjom możemy oferować pacjentom w regionie Warmii i Mazur najnowocześniejszą terapię przeciwnowotworową. Dysponujemy sprzętem najwyższej światowej klasy, z którym pracują nieliczne, największe ośrodki onkologiczne w Polsce, a profesjonalny i doświadczony personel medyczny zapewnia bezpieczną i nowoczesną terapię – mówi dyrektor Futyma.


Źródło:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA