Menu

Onkologia w sieci - wybrane serwisy zagraniczne

BreastCancer.org
Strona zawierająca informacje na temat diagnostyki i leczenia raka piersi.
ESMO - European Society for Medical Oncology
Serwis Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej. Referencyjne źródło wiedzy dla specjalistów. Dostępne są również interesujące materiały opracowanie specjalnie dla pacjentów.
EUSOMA - European Society of Breast Cancer Specialists
Strona Europejskiego Towarzystwa Lekarzy specjalizujących się w problematyce raka piersi.
MedicineNet
Informacje m.in. na temat diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Podział na poszczególne typy narządowe ułatwia znalezienie szukanych informacji.
National Cancer Institute
Informacje podstawowe i szczegółowe dotyczące poszczególnych typów nowotworów, informacje o wynikach badań organizowanych przez Narodowy Instytut Raka. Serwis podzielony na część dla pacjentów i dla lekarzy.
NCCN - National Comprehensive Cancer Network
Serwis organizacji utworzonej przez 27 wiodących amerykańskich ośrodków onkologicznych. Celem działalności są badania i rozwój wiedzy medycznej mający na celu skuteczności i jakości opieki nad chorymi na raka, tak by pacjenci mogli żyć lepiej. Zawiera dział przeznaczony specjalnie dla pacjentów.
OncoLink
Serwis informacyjny Uniwersytetu Pensylwania poświęcony onkologii, jeden z największych serwisów zajmujących się problematyką leczenia nowotwórów, działający od 1994 roku. Zawiera dużą ilość informacji dotyczących różnych typów raka, zarówno dotyczących diagnostyki jak i leczenia.
PubMed
Wyszukiwarka Narodowego Instytutu Raka, pozwalająca na uzyskanie informacji (streszczenia) o opublikowanych pracach naukowych z różnych dziedzin onkologii.
World Journal of Surgical Oncology
Pismo on-line poświęcone problematyce onkologicznej, zawierające całe teksty w plikach pdf
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA