Menu

Rejestracja do biuletynu Onkonet.pl dla lekarzy

Pojedyncze wydanie Biuletynu będzie dostarczane nie częściej niż 4 razy w miesiącu. Biuletyn jest usługą bezpłatną świadczoną przez czas nieoznaczony. Abonentowi Biuletynu przysługuje prawo do rezygnacji z usługi w dowolnym momencie. Więcej informacji w Regulaminie Biuletynu.


Email


Subskrybując oświadczam, że jestem lekarzem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z dostarczaniem biuletynu dla lekarzy Onkonet.pl.

Administratorem danych osobowych podanych przy zapisaniu się na biuletyn jest Onkonet Sp. z o.o. KRS 0000347281 ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk.

Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Usługi Biuletynu Onkonet.pl oraz Polityce Prywatności.Regulamin usługi Biuletyn dla lekarzy Onkonet.pl

 1. Przedmiotem usługi biuletynu Onkonet.pl dla lekarzy jest cykliczne dostarczanie informacji o nowych wpisach na portalu, planowanych konferencjach czy publikacjach związanych z szeroko pojętą tematyką onkologiczną.
 2. Biuletyn będzie dostarczany pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Pojedyncze wydanie Biuletynu będzie dostarczane nie częściej niż 4 razy w miesiącu
 4. Biuletyn jest usługą bezpłatną świadczoną przez czas nieoznaczony.
 5. Abonentowi Biuletynu przysługuje prawo do rezygnacji z usługi w dowolnym momencie.
 6. W celu rezygnacji z usługi Biuletynu należy skorzystać z linku unsubscribe znajdującym się w otrzymanej wiadomości lub wysłać na adres redakcja@onkonet.pl e-mail z informacją o rezygnacji z Biuletynu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności Biuletynu Onkonet.pl


Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności)

 1. Administratorem danych osobowych jest Onkonet Sp. z o.o. KRS 0000347281 ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i regulaminie usługi Biuletynu Onkonet.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usługi Biuletynu Onkonet.pl, zgromadzone dane nie będą wykorzystywane przez Onkonet Sp. z o.o. w innych celach.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: adres e-mail.
 5. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na jego adres email redakcja@onkonet.pl.
 6. Abonent Biuletynu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 7. Administrator gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 8. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Ból jako powikłanie chemioterapii - metody leczenia

Ból związany z działaniem leków przeciwnowotworowych (chemioterapia) jest wynikiem uszkodzenia struktur nerwowych. Dotyczy on około 5%-35% chorych poddanych chemioterapii. Im więcej leków stosowanych jest w chemioterapii tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia nerwów i tym samym wystąpienia dolegliwości bólowych.

» Więcej

Port dożylny - alternatywa do standardowego dożylnego podawania leków

W celu uniknięcia konieczności wielokrotnych nakłuć żył obwodowych (m.in. na kończynach) w trakcie chemioterapii, u niektórych pacjentów można zastosować jeden syntetyczny przewód umieszczony głęboko w dużej żyle, który posiada wyprowadzony powierzchownie element z możliwością łatwego nakłucia.

» Więcej

Kardioonkologia – profilaktyka i leczenie toksycznych powikłań chemioterapii

Jednym z najpoważniejszych powikłań chemioterapii w leczeniu chorób nowotworowych jest uszkodzenie mięśnia sercowego. Toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych może spowodować upośledzenie kurczliwości serca, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, a także zaburzenia rytmu serca.

» Więcej