Menu

Akupunktura w leczeniu bólu w chorobie nowotworowej

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Naukowcy z Tajwanu, oceniając wyniki leczenia bólu spowodowanego chorobą nowotworową, przeanalizowali wiele prac dotyczących tego zagadnienia. Jak wiadomo, ból nowotworowy może być związany z rozwojem miejscowym guza (ucisk, naciekanie nerwów), zabiegiem operacyjnym (bóle związane z sama operacją, przecięciem powłok i tkanek narządów) lub być efektem ubocznym leczenia (jako powikłanie chemioterapii i radioterapii).

Akupunktura w medycynie chińskiej jest wykorzystywana od tysięcy lat, zaś w medycynie światowej, w tym europejskiej, znajduje zastosowanie od kilkudziesięciu lat. W Polsce pierwsza przychodnia akupunktury została otwarta w warszawie w roku 1978, przez prof. Zbigniewa Garnuszewskiego. Powstało Polskie Towarzystwo Akupunktury, wydające jeszcze w 2004 roku specjalistyczne naukowe publikacje.

Obecnie, jak się wydaje, akupunktura jako metoda lecznicza, a szczególnie w leczeniu bólu, zajmuje raczej niszowe miejsce. Tym bardziej ciekawe są wyniki wspomnianego analizy, która wykazała, że akupunktura może być skutecznym sposobem leczenia dolegliwości bólowych związanych z chorobą nowotworową, zarówno w aspekcie zależnym od samego rozwoju guza jak i bólu związanego z interwencja chirurgiczną. Bóle związane z powikłaniami chemioterapii, radioterapii czy hormonoterapii nie są z kolei wrażliwe na akupunkturę.


Źródło:

  1. Chiu H. i wsp.: Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer care 2017;26:1-17
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA