Menu

Akupunktura w chorobie nowotworowej

akupunktura - grafika poglądowa

Akupunktura jest tradycyjną chińska metodą leczenia, która polega na stymulacji odpowiednich punktów w celu uzyskania prawidłowego przepływu energii przez odpowiednie kanały energetyczne. Metoda ta jest praktykowana w w krajach azjatyckich od ponad 4000 lat, zaś od ponad 200 lat jest stosowana w ośrodkach w USA.
W roku 1997 w trakcie panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute of Health) ustalono, że akupunktura jest skutecznym sposobem leczenia nudności i wymiotów spowodowanych przez chemioterapię nowotworów. Nieznany jest dokładnie mechanizm działania akupunktury, co wymaga prowadzenia badań w tym kierunku, ale uważa się, że polega on na zmianach neurohormonalnych i procesach immunomodulacyjnych poprzez działanie odpowiednich cytokin (białek mających wpływ na wzrost, podział i pobudzenie komórek biorących udział w procesach odpornościowych).
Badania wykazały, że zastosowanie akupunktury pozwala nie tylko na ograniczenie stosowania leków przeciwwymiotnych, ale także leków przeciwbólowych. Jako współmetoda leczenia bólu w chorobie nowotworowej jest rekomendowana przez American Society of Clinical Oncology Chronic Pain Guideline. Co więcej, metoda ta zmniejsza poczucie zmęczenia, które jest związane z choroba nowotworową. Wyniki badań wskazują także na korzystne działanie akupunktury wykonywanej w trakcie zabiegu operacyjnego u chorych z rakiem jelita grubego na szybszy powrót perystaltyki (funkcjonowania jelit) oraz wypróżnianie.


Piśmiennictwo:

 1. Lu W., Rosenthal D.: Oncology Acupuncture for Chronic Pain in Cancer Survivors: A Reflection on the American Society of Clinical Oncology Chronic Pain Guideline. Hematol Oncol Clin North Am. 2018 Jun;32(3):519-533;
 2. Su C.: Home care with acupuncture increased the quality of life in a patient with advanced cancer with neuropathic pain induced by bone metastasis: a case report. J Integr Med. 2018 May;16(3):208-210;
 3. Widgren Y. i wsp.: Emesis in patients receiving acupuncture, sham acupuncture or standard care during chemo-radiation: A randomized controlled study. Complement Ther Med. 2017 Oct;34:16-25;
 4. Li Q. i wsp.: Effect of acupuncture in prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with advanced cancer: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2017 Apr 20;18(1):18;
 5. Xie J, Chen LH, Ning ZY, et al. Effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation combined with palonosetron on chemotherapy induced nausea and vomiting: a single blind, randomized, controlled trial. Chin J Cancer. 2017;36:6;
 6. Kim KH, Kim DH, Kim HY, Son GM. Acupuncture for recovery after surgery in patients undergoing colorectal cancer resection: a systematic review and meta-analysis. Acupunct Med. 2016;34:248-256;
 7. http://www.cancertherapyadvisor.com/fact-sheets/fact-sheet-acupuncture-cancer-risk-treatment/article/769961/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cta-update-20180610&dl=0&DCMP=EMC-cta-update-20180610&cpn=&hmSubId=&hmEmail=qhc0xLiYH2A1&NID=
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA