Menu

5 lat działalności Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie

W grudniu upłynęło 5 lat odkąd w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Radioterapii Amethyst. W tym czasie przyjęto ponad 11 tys. pacjentów nie tylko z województwa małopolskiego, ale również z całego kraju, i udzielono ponad 50 tys. porad lekarskich. Centrum Amethyst dysponuje najnowocześniejszym sprzętem dzięki któremu pacjenci mogą liczyć na leczenie za pomocą najnowszych metod napromieniania: radioterapii konformalnej 3D, modulacji intensywności dawki (IMRT), radioterapii stereotaktycznej oraz brachyterapii.

- Gdy pięć lat temu rozpoczynaliśmy naszą działalność, pacjenci onkologiczni w Małopolsce musieli czekać na leczenie nawet kilka miesięcy, w regionie było zbyt mało akceleratorów. Dzięki uruchomieniu Centrum Radioterapii Amethyst i ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera tę lukę i wielomiesięczne oczekiwanie udało się zlikwidować. A rosnąca z roku na rok liczba pacjentów pokazuje, jak bardzo ten ośrodek był i jest potrzebny - mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes Amethyst Polska.

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi. Amethyst wdraża najnowsze osiągnięcia nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości.

Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć na korzystanie z wysokospecjalistycznych procedur radioterapii skracających czas napromieniania i ograniczających powikłania terapii. Chorzy leczeni są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. Mają też dostęp do międzynarodowych konsultacji medycznych.

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od grudnia 2013 roku. Jest w tej chwili jedynym niepublicznym ośrodkiem w Polsce z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy. Rocznie przyjmuje ponad 2500 pacjentów.


Źródło:

  1. Amethyst Radiotherapy
» więcej aktualności medycznych