Menu

Glejak - diagnostyka molekularna kluczem innowacyjnego postępowania onkologicznego

29.05.2020

Brain Tumor Awarness Month - baner

W ramach budowania świadomości na temat guzów mózgu Fundacja Glioma Center im. Hani Magiery, charytatywna organizacja non-profit, prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną. Jej celem jest podkreślenie znaczenia badań molekularnych glejaka, które mogą stanowić klucz do wdrożenia optymalnego i spersonalizowanego leczenia.

Glejak to rodzaj guza występującego w mózgu i rdzeniu kręgowym. Istnieje kilka rodzajów komórek glejowych, które mogą wytwarzać guzy. Glejaki klasyfikowane są zgodnie z rodzajem komórki glejowej zaangażowanej w nowotwór (gwiaździaki, wyściółczaki, skąpodrzewiaki, typy mieszane), a także cechami genetycznymi guza, co może pomóc przewidzieć, jak guz będzie się rozwijał i jakie leczenie może być skuteczne. Glejak złośliwy, należący do grupy rozlanych nowotworów astroglejowych, jest diagnozowany najczęściej u osób w piątej i szóstej dekadzie życia, nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet. Guz ten stanowi około 15% wszystkich pierwotnych guzów mózgu, jest guzem rokującym wyjątkowo niekorzystnie, gdyż mediana przeżycia wynosi zaledwie kilkanaście miesięcy. Naukowcy nie ustają jednak w poszukiwaniu innowacyjnych metod postępowania.

Jedną z nich jest szeroka diagnostyka molekularna, coraz częściej wykorzystywana przy diagnozowaniu przyczyn wielu chorób, w tym metabolicznych i nowotworowych. Analiza molekularna szuka przyczyn powstania guza w materiale genetycznym, a celem badania pobranego materiału jest poznanie m.in. zmian genetycznych i profilu ekspresji guza. W wielu centrach onkologicznych na świecie badania molekularne należą do standardowego postępowania w diagnozowaniu i leczeniu guzów mózgu. Taka analiza może mieć niebagatelne znaczenie w rozpoznaniu skomplikowanych przypadków i może nierzadko identyfikować mutacje, sugerujące opcje terapeutycznie nie brane wcześniej pod uwagę.

W glejaku liczba mutacji, dla których istnieją leki testowane w badaniach klinicznych, nie jest duża. Tym bardziej istotne jest oznaczenie wszystkiego, co może pomóc onkologom w decyzjach dotyczących leczenia. Jednym z nadrzędnych celów naszej Fundacji jest wypracowanie wraz ze środowiskiem medycznym rekomendacji opisujących powiązania mutacji z lekami. Nie jest bowiem najważniejsze oznaczenie kilkuset przypadkowych mutacji, które nie przełożą się na żadne leczenie, ale oznaczenie wszystkich tych, które mogą wpłynąć na decyzje dotyczące działań terapeutycznych – przekonuje Magdalena Magiera, prezes Fundacji Glioma Center im. Hani Magiery.

Diagnostyka molekularna nowotworów jest złotym standardem w większości szpitali onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, co potwierdza znany onkolog pediatryczny Ira J. Dunkel z wiodącego amerykańskiego szpitala onkologicznego Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku (MSKCC), nadzorujący wiele badań klinicznych - Analiza molekularna ma niebagatelne znaczenie w diagnozowaniu skomplikowanych przypadków i nierzadko pomaga identyfikować mutacje, sugerujące opcje terapeutycznie nie brane wcześniej pod uwagę.

Diagnostyka molekularna nowotworów jest złotym standardem w większości szpitali onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, co potwierdza znany onkolog pediatryczny Ira J. Dunkel z wiodącego amerykańskiego szpitala onkologicznego Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku (MSKCC), nadzorujący wiele badań klinicznych - Analiza molekularna ma niebagatelne znaczenie w diagnozowaniu skomplikowanych przypadków i nierzadko pomaga identyfikować mutacje, sugerujące opcje terapeutycznie nie brane wcześniej pod uwagę.

Niestety analiza molekularna guza wykonywana jest w Polsce wciąż zbyt rzadko, a jeśli już jest przeprowadzana, to jej zakres jest stosunkowo wąski. Pacjenci często nie są świadomi, że właśnie dzięki tej diagnostyce możliwe jest poszukiwanie innowacyjnego postępowania medycznego, które daje nadzieję na większy komfort życia w maksymalnie najdłuższym czasie. Aby podnieść i rozpropagować wśród pacjentów i ich rodzin wiedzę na temat badań molekularnych guza mózgu - glejaka, Fundacja Glioma Center im. Hani Magiery, obok dostarczania informacji poprzez portal internetowy, zaprosiła także do współpracy szereg znanych osób, które pro bono wzięły udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej realizowanej przez wybitnego fotografa, Jacka Porembę. Inicjatywę Fundacji wsparła plejada gwiazd takich jak: Olga Borys, Anna Dereszowska, Sławomir Doliniec, Paulina Drażba, Krystian Kukułka, Wojciech Majchrzak, Joanna Moro, Karolina Pilarczyk, Ewelina Ruckgaber, Julia Wróblewska, Katarzyna Zielińska i Izabela Zwierzyńska, które zamieściły apel w swoich mediach społecznościowych.

Ogromnie się cieszę, że tak znane osobistości otworzyły swe serca i odpowiedziały na nasz apel. Jestem wdzięczna, że pomimo licznych obowiązków znalazły czas, aby spotkać się z nami, poznać historię Hani oraz innych pacjentów chorych na glejaka, a także wziąć udział w naszej sesji fotograficznej. Głęboko wierzę, że ta akcja zapoczątkuje szerszą dyskusję na temat dostępności diagnostyki molekularnej oraz umożliwi pacjentom łatwiejszy dostęp do spersonalizowanych i innowacyjnych terapii – mówi Magdalena Magiera, Prezes Fundacji Glioma Center im. Hani Magiery.

Fundacja zaprasza do poparcia i szerokiego udostępniania apelu na rzecz diagnostyki molekularnej. Okazja jest szczególna, gdyż maj jest miesiącem budowania świadomości na temat guzów mózgu (Brain Tumor Awareness Month).


Źródło:

  1. Fundacja Glioma Center im. Hani Magiery
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA