Menu

Choroby bakteryjne przyzębia wpływają na występowanie zmian przednowotworowych żołądka

zęby - zdjęcie poglądowe

Badacze z uniwersytetów medycznych w USA i Chinach badali florę bakteryjną chorych ze zmianami przednowotworowymi żołądka i porównali wyniki z osobami zdrowymi.

Wyniki badań pokazały, że w ślinie chorych z przednowotworowymi zmianami chorobowymi żołądka częściej występowały specyficzne rodzaje bakterii, takie jak Tannerella forsythia, Treponema denticola i Aggregatibacter actinomycetemcomitans w porównaniu do osób zdrowych.

Do czynników ryzyka zaliczono na podstawie badań klinicznych obecność kamienia nazębnego oraz brak regularnego czyszczenia zębów nicią dentystyczną. Stwierdzono, że brak higieny jamy ustnej jest czynnikiem ryzyka powstania zmian przednowotworowych, które prowadzą do powstania tak niebezpiecznego nowotworu jakim jest rak żołądka.
Przewlekłe zapalenie jamy ustnej jest niezależnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka żołądka podobnie jak inne, bardzie znane czynniki, takie jak zakażenie bakerią H.Pylori, palenie tytoniu oraz spożywanie słonych pokarmów.

W innym badaniu wykazano, że u chorych palących tytoń częściej występują w jamie ustnej opisane patogeny niż u osób niepalących, szczególnie A. Actinomycetemcomitans.


Źródła:

  1. Periodontal Disease and Gastric Cancer Risk: An Interview With Dr Yihong Li, Cancer Therapy Advisor
  2. Sun J. i wsp.: Chronic periodontal disease, periodontal pathogen colonization, and increased risk of precancerous gastric lesions. J Periodentol 2017;88(11):1124-1134;
  3. Gugliementi M. i wsp.: Detection and quantification of periodontal pathogens in smokers and never-smokers with chronic periodontitis by real-time polymerase chain reaction. J Periodontol 2014;85(10):1450-1457;
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA