Menu

Najlepszy w Polsce, w ocenie pacjentów, szpital leczący chorych na raka płuca

Budynek Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Polska grupa Raka Płuca - stowarzyszenie działające na rzecz poprawy leczenia w Polsce zorganizowała konkurs mający na celu wyłonienie najlepszego oddziału szpitalnego leczącego raka płuca w 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w listopadzie, który jest Miesiącem Raka Płuca.

Nagrodzony został Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wyróżnienie to jest szczególnie cenne, ponieważ zostało przyznane na podstawie dobrowolnych opinii pacjentów hospitalizowanych w przeciągu ostatniego roku.

Wyróżnienie zostało przekazane przedstawicielom Centrum Onkologii podczas XII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca w Warszawie.

Polska grupa Raka Płuca powstała z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca, a jej misją jest poprawa wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce, powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego jakim jest wysoka zachorowalność na ten nowotwór oraz stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca.


Źródło:

  1. Polska Grupa Raka Płuca
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA