Menu

Czy można użyć Coca-Coli do przygotowania jelita grubego do kolonoskopii?

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

W jednym z ostatních artykułów opublikowanych w renomowanym czasopiśmie medycznym autorzy ocenili, czy dla przygotowania jelita grubego do wykonania badań wziernikowych (kolonoskopia) można użyć zamiast standardowo stosowanej wody dla rozpuszczenia glikolu polietylenowego (PEG) Coca-Coli Zero®.

Badanie wykonano na grupie ponad 200 zdrowych dorosłych osob, u których zamierzano wykonać badania wziernikowe jelita grubego. Każda z nich miała wypić 2L płynu (woda lub coca-cola), w którym rozpuszczono PEG. U wszystkich badanych wykonywano oznaczenie elektrolitów przed i po przyjęciu płynów. Oceniano takže stopień przygotowania jelita grubego do badania. W podanych wynikach badania nie stwierdzono zaburzeń elektrolitowych w żadnej z grup, za to obserwowano szybsze przyjęcie płynu w grupie, która piła coca-colę zero® oraz lepsze oczyszczenie jelita w tej grupie.

Wniosek z badania jest taki, że przygotowanie do badania nie musi być już tak uciążliwe jak dawniej, a może być nawet smaczne!


Źródło:

  1. Seow-En i wsp.: A prospective randomised trial on the use of Coca-Cola Zero® wersus water for polyethylene glycol bowel preparation before colonoscopy. Colorectal Dis 2015 Dec 18
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA