Menu

Pierwsza w Polsce akredytacja dla badań molekularnych w onkologii

10.03.2022

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów DCO z akredytacją dla badań genetycznych z zakresu onkologii

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów Dolnośląskiego Centrum Onkologii jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację dla badań genetycznych z zakresu onkologii wykonywanych techniką NGS oraz real-time PCR.

Laboratorium Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja dotyczy badań wariantów genetycznych metodą NGS* we krwi i tkance nowotworowej u pacjentek z rakiem piersi i jajnika oraz u pacjentów z rakiem prostaty. Drugi typ badań to metoda Real-Time PCR** w tkance nowotworowej pacjentów z rakiem jelita grubego i czerniakiem.

Dr hab. n. med. Izabela Łaczmańska, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów w DCOPiH – Badania mutacji nabytych (somatycznych) wykonuje się z tkanki nowotworowej u pacjentów w celu kwalifikacji do terapii – wyjaśnia. – W przypadku wykrywania dziedzicznych (germinalnych) wariantów patogennych, do badania wykorzystuje się najczęściej krew. Wykrycie takiego wariantu umożliwia u osób chorych optymalizację leczenia, a u osób bez objawów – objęcie ich programem profilaktycznym i wykrycie nowotworu na wczesnym etapie. W rodzinach z wykrytym wariantem, możliwe jest także badanie krewnych pacjenta w celu potwierdzenia lub wykluczenia jego obecności.

Dr n. med. Dagmara Michałowska, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów w DCOPiH – Pacjenci będą mieli zapewnioną diagnostykę molekularną genów, mających istotne znaczenie w terapii celowanej. Dzięki badaniom, które wykonujemy, chorzy skorzystają z najbardziej optymalnego leczenia. Istotne jest, aby diagnostyka była wykonywana w laboratoriach zapewniających wysoką jakość wyników, co gwarantuje nam akredytacja PCA.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką i uzyskuje wiarygodne wyniki. Gwarantuje także wysoką jakość badań oraz kompetencje personelu. Zakład będzie regularnie podlegał audytowi Polskiego Centrum Akredytacji. Tylko pozytywny wynik audytu warunkuje utrzymanie akredytacji. Regularnie uczestniczymy też w międzynarodowych badaniach kontroli jakości – powiedziała Dr Izabela Łaczmańska.

*NGS – sekwencjonowanie następnej generacji to wysokoprzepustowa metoda odczytywania sekwencji DNA (np. całej sekwencji wybranych genów) dla wielu pacjentów na raz i w stosunkowo krótkim czasie.
**PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR) to technika wykrywania wybranych wariantów genetycznych w pojedynczych genach.


Źródło:

  1. Dolnośląskie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych