Menu

Prestiżowa nagroda dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

28.04.2021

nagroda „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement” dla DCO

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dostało nagrodę specjalną w prestiżowym, międzynarodowym konkursie „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement” – po raz pierwszy organizowanym w Polsce.

Konkurs skierowany jest do instytucji działających w ochronie zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość – tzw. Value Based Healthcare. DCO zostało wyróżnione za wprowadzenie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (pilotaż objął na początku Dolny Śląsk, a potem dołączyły kolejne województwa).

DCO zostało następnie zaproszone do udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon’s Grant & Endorsement i będzie miało szansę konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród planowane jest w maju 2021 w Holandii.

Konkurs był organizowany w ramach Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej – przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie – wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.


Źródło:

  1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA