Menu

Obietnica objęcia refundacją immunoterapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca

30.04.2021

logo Ministerstwa Zdrowia

W odpowiedzi na interpelację posła PSL Andrzeja Grzyba minister zdrowia zajął pozytywne stanowisko w sprawie objęcia refundacją atezolizumabu w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc. Jeśli dalsze postępowanie zakończy się pomyślnie atezolizumab w tym wskazaniu zostanie objęty refundacją od 1 lipca tego roku.

"Minister zdrowia przychylił się do refundacji leku atezolizumab w drobnokomórkowym raku płuc, co otworzyło drogę do podjęcia prac nad przygotowaniem stosownej decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia refundacją tego leku.

Następnym etapem będzie przygotowanie nowego programu lekowego B.6 "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc" (obecna nazwa) wraz z ekspertami klinicznymi oraz pozyskanie zgód od podmiotów odpowiedzialnych, których leki znajdują się w programie.

W przypadku pozytywnego zakończenia prac, lek atezolizumab we wskazaniu leczenie drobnokomórkowego raka płuca powinien zostać objęty refundacją i udostępniony pacjentom wraz z kolejną listą leków refundowanych, czyli od 1 plica 2021 roku".

Drobnokomórkowy rak płuca jest najbardziej złośliwą postacią nowotworu płuc. Stanowi ok. 15% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych płuca. Rocznie rozpoznaje się go u ok 3500 Polaków. Charakteryzuje się bardzo szybkim przebiegiem klinicznym, szybko się rozsiewa tworząc przerzuty, związku z tym rokowanie jest zazwyczaj złe. Ze względu na wczesny rozsiew leczenie chirurgiczne należy do rzadkości. Zasadniczą rolę odgrywa chemioterapia i uzupełniająco radioterapia. Niestety zazwyczaj dochodzi w trakcie leczenia do powstania nawrotów i wykształcenia chemioodporności nowotworu.

Szansą na skuteczniejsze leczenie są będące standardem leczenia w państwach zachodniej Europy terapie skojarzone, polegające na połączeniu klasycznej chemioterapii z immunoterapią za pomocą inhibitorów punktu kontrolnego PD-L1, atezolizumabu oraz durvalumabu.

Obietnica Ministerstwa Zdrowia objęcia refundacją atezolizumabu w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc stanowi istotny postęp i przynosi nadzieję dla chorych.


Źródło:

  1. Sejm RP, Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA