Menu

FDA zatwierdziła metodę magnetyczną w procedurze biopsji węzła wartowniczego w wybranych przypadkach raka piersi

logo FDA - U.S. Food and Drug Administration

Biopsja węzła wartowniczego jest ważnym elementem diagnostyki w raku piersi, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy rak piersi rozprzestrzenił się dając przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, czy też nie.

Wartowniczy węzeł chłonny jest to pierwszy węzeł chłonny w regionalnym układzie węzłów chłonnych, do którego mogą rozprzestrzenić się komórki rakowe z guza pierwotnego. Informacja, będąca wynikiem biopsji węzła wartowniczego, o tym czy doszło do przerzutów do węzłów chłonnych jest bardzo istotna dla określenia stopnia zaawansowania raka oraz wyboru odpowiedniej metody leczenia.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła system urządzeń magnetycznych do przeprowadzania biopsji węzła wartowniczego u pacjentek z rakiem piersi poddawanych mastektomii. System detektorów magnetycznych Magtrace i Sentimag wykorzystuje pole magnetyczne podczas procedury biopsji węzła wartowniczego. W przeciwieństwie do radioizotopowej metody oznaczania węzła wartowniczego nie wymaga podawania pacjentkom materiału radioaktywnego.

FDA poddała ocenie skuteczność metody magnetycznej w porównaniu do metody radioizotopowej połączonej z barwnikową. Na podstawie próby 147 pacjentek u których wykonano badanie obiema metodami wykazano bardzo zbliżoną skuteczność obu metod. Wskaźnik wykrywalności metody magnetycznej (system Sentimag) wynosił 94,3 procent, a wskaźnik wykrywalności metody radioizotopowej wynosił 93,5 procent.

Więcej informacji o biopsji węzła wartowniczego i stosowanych metodach


Źródło:

  1. FDA approves magnetic device system for guiding sentinel lymph node biopsies in certain patients with breast cancer, U.S. Food and Drug Administration (FDA)
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA