Menu

HIPEC i PIPAC – nowe informacje o nowoczesnych metodach leczenia przerzutów do otrzewnej

prezentacja prof. Zegarskiego na VII Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej

W dniach 19-21 kwietnia 2018 roku odbyło się w Serocku VII Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej”. Jednym z tematów było leczenie przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego i żołądka za pomocą metody HIPEC oraz PIPAC. Wyniki leczenia przedstawił prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w którym powstał pierwszy w Polsce ośrodek leczenia metodą PIPAC.

PIPAC - Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemoterapy - to innowacyjne połączenie technik laparoskopii z nowoczesnym sposobem dostarczania leku głównie u pacjentów z rozsiewem nowotworu do otrzewnej najczęściej takich nowotworów jak rak żołądka, jajnika, jelita grubego ale także innych, wybranych podtypów nowotworów. W Klinice prof. Zegarskiego wykonano już ponad 30 takich zabiegów.

Metoda PIPAC znajduje zastosowanie jako leczenie paliatywne, w sytuacji, gdy nie można wykonać zabiegow cytoredukcyjnych w połaczeniu z HIPEC, ale coraz częściej PIPAC jest traktowany jako element sekwencji leczenia, gdzie po uzyskaniu remisji przerzutów do otrzewnej możliwe jest wykonanie zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC.

Z kolei metoda HIPEC jest stosowana przy ograniczonym zaawansowaniu przerzutów do otrzewnej, pozwalającym na wykonanie zabiegu radykalnego a następnie zastosowaniu dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC). Wyniki leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej w raku jelita grubego pozwalają na uzyskanie w najpelszych ośrdokach nawet 50% pięcioletnich przeżyć, co przy średnim przeżyciu chorych z przerzutami do otrzewnej wynoszącym 6-12 miesięcy jest olbrzymim postępem.

Warunkiem uzykania takich wyników leczenia jest odpowiednia kwalifikacja chorych do zabiegu, dobry stan ogólny pozwalający na wykonanie rozległego zabiegu operacyjnego oraz brak przerzutów odległych do innych narządów niż otrzewna. Więcej informacji o metodzie HIPEC na stronie www.hipec.pl


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA