Menu

Ocena obecności krążących we krwi komórek nowotworowych pozwala przewidzieć wyniki leczenia i wznowę miejscową raka płuca

logo American Society for Radiation Oncology

Na stronie ASTRO (American Society for Radiation Oncology), największego towarzystwa naukowego zajmującego się badaniami nad radioterapią opublikowano artykuł dotyczący oceny obecności komórek nowotworowych niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC – Non-Small Cell Lung Cancer) we krwi pacjentów.

Obecność tych komórek po zakończeniu leczenia była związana z częstszym występowaniem wznowy raka płuca i gorszymi wynikami leczenia. Jak podają naukowcy, możliwość oceny komórek nowotworowych we krwi pozwala na bardziej spersonalizowane leczenie, zaplanowane pod kątem jak największej skuteczności terapii, tym bardziej że, jak wykazano, dotychczasowe sposoby oceny wyników leczenia (jak np. badania obrazowe) nie są zbyt wiarygodne pod względem oceny zarówno wznowy miejscowej jak i całkowitego czasu przeżycia. Wyniki badania zostały przedstawione na 59 Konferencji ASTRO 24-27 września 2017 roku w San Diego.


Źródło:

  1. Biomarker blood test predicts survival following localized lung cancer treatment, ASTRO American Society for Radiation Oncology
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA