Menu

Szpital Kopernika w Łodzi rozszerza leczenie onkologiczne o chirurgię laparoskopową

17.02.2021

operacja wykonywana metodą laparoskopową w Szpitalu Kopernika w Łodzi

Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala Kopernika w Łodzi rozszerza działalność o zabiegi wykonywane metodą laparoskopową. Pierwszy zabieg wykonano u pacjenta z nowotworem jelita grubego, u którego konieczne było usunięcie fragmentu narządu.

Chirurgia laparoskopowa stanowi obecnie standard leczenia na świecie. W Szpitalu Kopernika w Łodzi zabiegi tą metodą z powodzeniem są przeprowadzane od lat, ale do tej pory w regionie łódzkim rzadkość stanowiło wykorzystanie laparoskopii w onkologii.

Laparoskopia wiąże się z dużo mniejszą inwazyjnością zabiegów i szybszą rekonwalescencją pacjentów. W przypadku pacjentów onkologicznych jest to szczególnie ważne, gdyż dzięki temu mogą oni szybciej rozpocząć dalsze leczenie przeciwnowotworowe np. chemioterapię, czy radioterapię.

Nowotwory jelita grubego są jednymi z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Potrafią rozwijać się latami, nie dając objawów. W trosce o mieszkańców województwa, w Szpitalu Kopernika w Łodzi funkcjonuje specjalny wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujących się leczeniem raka jelita grubego – Colon Cancer Unit.

Celem zespołu jest wieloetapowa opieka nad pacjentami z chorobami nowotworowymi jelita grubego, począwszy od wstępnej diagnostyki, poprzez wszystkie etapy leczenia, a także opieka po zakończonym procesie leczenia - w Poradni Chorób Jelita Grubego oraz Poradni Stomijnej.

Film z wypowiedziami lekarzy oraz nagraniami z przebiegu operacji laparoskopowej:


Źródło:

  1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA