Menu

Pierwszy numer kwartalnika „Immunoterapia” - tematem immunoterapia nowotworów

okładka kwartalnika Immunoterapia

Kwartalnik Immunoterapia poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych. Pierwszy numer poświęcony jest immunoterapi nowotworów.

Nowy kwartalnik PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, pod redakcją dr n. med. Ewy Kalinki adresowany jest do wszystkich lekarzy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką onkologiczną, a w szczególności do hematologów, onkologów, radiologów i radioterapeutów onkologicznych.

W pierwszym numerze czasopisma znajdziecie Państwo m.in.:

  • Perspektywy immunoterapii CAR-T w nowotworach hematologicznych.
  • Immunoterapia czerniaków - algorytm leczenia systemowego zaawansowanego czerniaka.
  • Mechanizm działania immunoterapii nowotworów -podział leków stosowanych obecnie w onkologii.
  • Zaburzenia odporności w przebiegu szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Przyczyny, przykłady, postępowanie terapeutyczne.
  • Wpływ leków przeciwnowotworowych na procesy immunologiczne oraz powikłania infekcyjne.
Więcej informacji na stronach PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA