Menu

HIPEC w Łodzi - nadzieja dla chorych na nowotwory z rozsiewem do jamy otrzewnej

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - sala operacyjna

fot. Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi dołączył do listy ośrodków wykonujących zabieg połączonej cytoredukcji (CRS) i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC). Oprócz ośrodka w Łodzi zabiegi HIPEC są wykonywane w ośrodkach w Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Brzezinach. Ośrodki te wykonują rocznie 500 zabiegów HIPEC, a prof. Arkadiusz Jeziorski Konsultant Krajowy Chirurgii Onkologicznej ocenia zapotrzebowanie na operacje HIPEC na około 1000 zabiegów rocznie. Tym bardziej cieszy informacja, że lista ośrodków powiększyła się o kolejny.

Nowotwory przewodu pokarmowego, a także nowotwory żeńskiego narządu rodnego, mają potencjalne możliwości rozsiewu do jamy otrzewnej, rokowania w takiej sytuacji są niekorzystne. Zastosowanie klasycznej chemioterapii nie przynosi spodziewanych korzystnych efektów leczniczych. Nowotwory wydzielające śluz oraz przerzuty na powierzchni otrzewnej są oporne na działanie leków cytostatycznych podawanych droga dożylną ze względu zarówno na zbyt skąpe unaczynienie jak i barierę krew-otrzewna. Obecność przerzutów do otrzewnej nowotworów przewodu pokarmowego uważa się zazwyczaj za stan fazy terminalnej choroby nowotworowej. Jeszcze do niedawna dla tych chorych, oprócz opieki paliatywnej, nie było żadnej propozycji leczenia.

Dzięki zastosowaniu dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z cytroedukcją (CRS) możliwe jest leczenia przerzutów do otrzewnej. U chorych, u których nie stwierdza się przerzutów drogą krwi albo są one niewielkie i mogą być leczone skutecznie innymi metodami można zastosować zabieg CRS i HIPEC z dobrym skutkiem. Metoda ma zastosowanie przede wszystkim w śluzaku rzekomym otrzewnej i międzybłoniaku otrzewnej oraz w przerzutach pochodzących z rozwoju raka nabłonkowego jajnika, raka jelita grubego i cienkiego, raka trzustki, raka żołądka i raka piersi.

Mówi prof. Arkadiusz Jeziorski, Kierownik II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej – „Wydaje się, że metoda ta powinna wejść na stałe do rutynowego postępowania chirurgicznego w Chirurgii Onkologicznej w przypadku zaawansowanych nowotworów złośliwych jamy brzusznej. Powinna być również rozważana w sytuacjach, gdy po otwarciu jamy brzusznej chirurg stwierdza nawet minimalne depozyty otrzewnowe sugerujące rozsiew do otrzewnej. Uważa się także, że jest to aktualnie jedyny sposób postępowania u chorych z rozsiewem nowotworowym, który daje konkretną możliwość przedłużenia życia bez objawów postępu lub wręcz z obserwowanym zahamowaniem postępu choroby nowotworowej.


Źródło:

  1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  2. www.hipec.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA