Menu

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu - wstępne wyniki pracy „Przygotowanie żywieniowe do zabiegu – badanie randomizowane”

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

W trakcie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 14.12.2012 zorganizowanej przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zespół lekarzy: Michał Kąkol, Paweł Kabata, Tomasz Jastrzębski, przedstawił wstępne wyniki pracy „Przygotowanie żywieniowe do zabiegu – badanie randomizowane”. Badanie to miało na celu ocenę stanu metabolicznego pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego kwalifikowanycyh do leczenia operacyjnego. Chorzy ci nie wykazywali standardowych cech niedożywienia (utrata wagi powyżej 10 kg/3 miesiące, obniżony poziom albumin).

Badanie polegało na ocenie poziomu białka całkowitego, albuminy, masy ciała, BMI (Body Mass Index) na 2 tygodnie przed przyjęciem na zabieg oraz w dniu przyjęcia do Kliniki. Pacjentów podzielono według kryteriów randomizacji (dobór losowy) do jednej z dwóch grup: Grupa I – pacjenci otrzymywali codziennie 2 preparaty żywieniowe (Nutridrink, Nutricia Polska) dodatkowo do normalnego jedzenia, Grupa II – pacjenci nie przyjmowali dodatkowych preparatów odżywczych.

Wyniki badania wykazały niezwykle istotny problem: pacjenci, którzy nie przyjmowali dodatkowo preparatów odżywczych tracili białko i albuminy oraz nie wykazywali przyrostu wagi w stosunku do grupy chorych odżywianych dodatkowo. Pomimo tego, że chorzy w obu grupach nie wykazywali cech niedożywienia, zakres wartości białka i albumin był w normie, jedni byli w fazie anabolizmu (Grupa I), zaś drudzy (Grupa II) byli w fazie katabolizmu. Chorzy przyjmujący preparaty żywieniowe przybrali na wadze średnio 2 kg przez okres 2 tygodni, czego nie obserwowano u chorych w Grupie II. Wyniki były istotne statystycznie.

Wyniki badania pokazały, jak niezwykle istotne dla dalszego leczenia jest przygotowanie żywieniowe chorego, co można uzyskać w czasie oczekiwania na rozpoczęcie leczenia trwającym tak krótko jak 2 tygodnie.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA