Menu

Nowa technologia zwiększa precyzję leczenia guzów raka wątroby

Metoda wspomagania ablacji guzów wątroby

fot. materiały firmy Evertop

Naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz ze specjalistami z firmy Evertop z Chorzowa opracowali system wspomagający zabiegi ablacji guzów nowotworowych wątroby. System pomaga precyzyjnie określić położenie guzów w wątrobie w trakcie całego zabiegu znacznie zwiększając tym samym precyzję leczenia.

Zabieg ablacji polega na wkłuciu do guza specjalnej elektrody powodującej wzrost temperatury tkanki w wyniku przepływu prądu elektrycznego. Odpowiednio wysoka temperatura powoduje nekrozę (obumarcie) komórek w obrębie nagrzewanej tkanki.

Problemem w takim zabiegu jest precyzja, by leczenie było skuteczne trzeba zniszczyć całą tkankę guza, starają się jednocześnie jak najmniej uszkodzić okoliczne tkanki. Wątroba jest dużym organem, do tego przemieszcza się nieco wraz z mimowolnymi ruchami ciała pacjenta oraz wraz z oddechem. Dlatego tak istotne jest precyzyjne trafienie elektrodą w guz. Normalnie zabieg ablacji guzów wątroby dokonywany jest pod kontrolą USG, które daje jedynie obraz dwuwymiarowy, przez co dokładne trafienie w guz w trójwymiarowej przestrzeni tkanek wątroby stwarza problemy.

I tu pomocna staje się metoda obrazowania 3D opracowana przez specjalistów ze Śląska. Dzięki wykorzystaniu specjalnie stworzonego oprogramowania staje się możliwe nałożenie na obraz z USG w trakcie zabiegu, drugiego obrazu 3D pochodzącego z wcześniej wykonanej tomografii komputerowej. W systemie wykorzystuje się specjalne znaczniki rozmieszczone na ciele pacjenta oraz stereokamerę rejestrującą pozycję głowicy USG oraz elektrod do ablacji.

Dzięki wykorzystaniu komputera i specjalnego oprogramowana wykonujący zabieg ablacji lekarz może obserwować na ekranie komputera trójwymiarowy obraz wątroby z uwidocznionym guzem. Widzi również umiejscowienie i głębokość wprowadzenia elektrod mogąc dzięki temu wprowadzić je precyzyjnie do guza, co znacznie zwiększa dokładność i skuteczność zabiegów.

Niedawno w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie radiolodzy interwencyjni wykonali pierwszy zabieg z wykorzystaniem tej metody. W przyszłości może ona pomóc w leczeniu wielu chorych z rakiem wątroby.


Źródło:

  1. Gazeta Wyborcza Katowice
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA