Menu

Coraz większe szanse na znaczące wydłużenie życia dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w zaawansowanym stadium

ASCO Meeting 2019

Najnowsze doniesienia naukowe z kongresu ASCO dotyczące 3-letnich przeżyć z badania klinicznego fazy III PACIFIC u chorych w III stadium zaawansowania nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) leczonych lekiem Imfinzi (Durwalumab) przynoszą nadzieję dla chorych. Po trzech latach przy życiu pozostaje 57% pacjentów leczonych Durwalumabem, w porównaniu z 43,5% w grupie otrzymującej placebo zamiast badanego leku. Badanie PACIFIC jest pierwszym badaniem z zastosowaniem immunoterapii, w którym wykazano 3-letni czas przeżycia całkowitego chorych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym NDRP.

Przełomowa terapia, o której mowa dotyczy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, stanowiących około 85% przypadków wszystkich raków płuca. Znaczna część chorych diagnozowana jest w III lub późniejszym stadium rozwoju choroby, a więc bardzo późno.

Od ponad 10 lat pomimo wielu badań dotyczących optymalizacji metod terapii, wyniki leczenia chorych na nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego NDRP pozostawały niezmienione. Chorzy leczeni byli radioterapią połączoną z chemioterapią. Najlepsze rezultaty przynosi jednoczasowa radiochemioterapia, będąca obowiązującym standardem terapii tego rodzaju chorych. Na tym etapie kończyła się wiedza lekarzy o tym, jak można pomóc choremu, jak go wyleczyć, pozostawała tylko obserwacja.

Aż wreszcie przyszedł przełom:

We wrześniu 2018 r. została zarejestrowana w Europie przełomowa terapia – lek Durwalumab (Imfinzi), wskazany do stosowania jako terapia konsolidująca po jednoczasowej radiochemioterapii. Jest to pierwsza immunoterapia w leczeniu miejscowo zaawansowanego nieoperacyjnego NDRP w stadium III, z intencją całkowitego wyleczenia.

W badaniu rejestracyjnym wykazano, że lek o 11 miesięcy wydłuża czas wolny od progresji choroby oraz zmniejsza ryzyko śmierci o 32%. Na ASCO 2019 ogłoszono najświeższe dane dotyczące 3-letnich przeżyć: 57% pacjentów pozostaje przy życiu po trzech latach w porównaniu z 43,5% w grupie kontrolnej.

Jaka jest sytuacja chorych w Polsce?

Trwają starania o refundację tej terapii dla polskich pacjentów. Ogromnie ważny jest aspekt leczenia pacjenta zgodnie ze standardami światowymi, czyli przed podaniem terapii konsolidującej durwalumabem pacjent powinien być leczony jednoczasową radiochemioterapią. Niestety ze względu na różnego rodzaju ograniczenia systemowe spośród ok. 1500 chorych w Polsce, którzy rocznie mają wskazanie do jednoczasowej radiochemioterapii, rocznie tylko około 250 osób faktycznie ją otrzymuje.


Źródło:

  1. AstraZeneca
  2. Prezentacja prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego przedstawiona na konferencji "Diagnostyka i leczenie raka płuca – obecnie i prognozy na przyszłość"
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA