Menu

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego w NIO w Krakowie

07.02.2022

Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Krakowie - logo

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie otworzył Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego – Colorectal Cancer Unit.

Do nowo otwartej jednostki Narodowego Instytutu w Krakowie może się zgłosić każda osoba, która ma podejrzenie zmiany nowotworowej raka jelita grubego. W Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Jelita Grubego NIO w Krakowie interdyscyplinarny zespół specjalistów wybierze dopasowany do danego pacjenta sposób leczenia.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce, w Polsce plasuje się według zachorowalności w 2017 roku na 4. miejscu w przypadku mężczyzn i 5. w przypadku kobiet. Niestety zachorowalność na ten nowotwór systematycznie wzrasta. 90% przypadków tej choroby wykrywa się u osób po 50 roku życia, chociaż może ona wystąpić także u osób bardzo młodych. Dlatego w każdym wieku zwracamy uwagę na tak zwane objawy alarmowe, wskazujące na konieczność szybkiej diagnostyki.

Postępowanie w ramach Centrum Kompleksowego Leczenia przyspieszy proces diagnostyki oraz leczenia, a w przypadku choroby nowotworowej czas jest najważniejszy. Jest to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-leczniczego oraz wymaganej aparatury medycznej. Po zakończeniu pełnej diagnostyki pacjent jest przekazywany pod opiekę poszczególnych specjalistów, zgodnie z zaplanowanym procesem leczenia. Po zakończeniu leczenia pacjent pozostaje pod dalszym nadzorem Centrum przez okres pięciu lat.

Wśród metod diagnostycznych i leczniczych przygotowaliśmy dla naszych pacjentów między innymi: diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych jelita grubego w tym: kolonoskopię, tomografię komputerową (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytronową tomografię emisyjną (PET) oraz badanie patomorfologiczne wycinków diagnostycznych i materiału pooperacyjnego. Leczenie chirurgiczne w tym laparoskopowe, teleradioterapię, brachyterapię, chemioradioterapię, opiekę psychologiczną, protonoterapię, porady żywieniowe.

Optymalną dla pacjenta metodę leczenia wybiera Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (MDT ang. Multi Disciplinary Team). W skład Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin w tym: chirurgii onkologicznej, radiologii i diagnostyki obrazowej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, patomorfologii a także zespół pielęgniarek onkologicznych i zespół psychologów.


Źródło:

  1. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
» więcej aktualności medycznych