Menu

Nowy sposób diagnostyki raka piersi - badanie optoakustyczne

Seno Medical’s Imagio breast imaging

Naukowcy z kilku jednostek naukowych w USA wspólnie opracowali nowatorski sposób diagnostyki nowotworów piersi, będący skojarzeniem dwóch metod: optycznej i akustycznej. Za pomocą światła lasera w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym możliwa jest analiza ukrwienia guza nowotworowego.

Cechą charakterystyczną dla nowotworów złośliwych jest nowotworzenie naczyń krwionośnych w obrębie rosnącego guza - proces ten zwany jest angiogenezą nowotworową. Naczynia krwionośne powstałe w obrębie nowotworu różnią się od normalnych naczyń krwionośnych budową ściany, mają niewłaściwy kształt, rozmiar, są nieregularne, niedojrzałe.

Informacja o strukturze naczyń krwionośnych w połączeniu z obrazem USG pozwala lepiej niż dotychczas rozróżnić guzy złośliwe od łagodnych. To jednak nie wszystko: metoda pozwala różnicować raka piersi na poziomie badania diagnostycznego na poszczególne podtypy molekularne. Czułość badania w różnicowaniu raka piersi wynosi aż 96%. Co ważne dla pacjenta - badanie jest szybkie, nieinwazyjne i bezbolesne.


Źródła:

  1. Grobmayer S. i wsp.: Opto-acoustic imaging of breast masses: Correlation with breast biopsy prognostic indicators. (abstract P5-02-04) 2017 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).
  2. Neuschler E. i wsp.: A Pivotal Study of Optoacoustic Imaging to Diagnose Benign and Malignant Breast Masses: A New Evaluation Tool for Radiologists. Radiology 2017; Nov 27 [Epub ahead of print]
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA