Menu

Ochrona przed pestycydami w pożywieniu

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Ciekawe spostrzeżenie dotyczące profilaktyki narażenia ludzi na pestycydy używane w rolnictwie przedstawili naukowcy z Kanady. Ludzie i zwierzęta są zazwyczaj narażeniu na spożywanie pestycydów zawartych w produktach rolniczych ale także zanieczyszczonej nimi wody. Pestycydy mogą wpływać negatywnie na system nerwowy, endokrynologiczny, mogą być przyczyną nowotworów a nawet śmierci.

Kanadyjscy uczeni wykryli, że zastosowanie probiotyków zawierających bakterie Lactobacillus obniża narażenie na absorbcję pestycydów. Zawarte są one m.in. w jogurtach, serze, kapuście kiszonej oraz ogórkach koszonych. Do znanych dobroczynnych działań tych bakterii, jak absorbcja związków rtęci i arsenu u kobiet w ciąży i dzieci, dołączyła profilaktyka przed absorbcją powszechnie występujących pestycydów, polegająca m.in. na tworzeniu funkcjonalnej bariery w przewodzie pokarmowym, zmniejszającej stany zapalne.


Źródło:

  1. Trinder M. i wsp.: Probiotic lactobacilli: a potential prophylactic treatment for reducing pesticide absorbtion in humans and wildlife. Beneficial Microbes, 2015
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA