Menu

Pierwszy w Europie Środkowej i w Polsce zabieg PIPAC wykonany przez zespół lekarzy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zespół chirurgów przy łóżku pacjenta

Fot. Przy łóżku pierwszego w Poslce pacjenta leczonego metodą PIPAC. Stoją od prawej: dr n. med. M. Nowacki, prof. W.Zegarski, prof. M.Reymond, prof. T.Jastrzębski


10 maja w Centrum Onkologii im. Prof F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w Katedrze Chirurgii Onkologicznej CM UMK zespół lekarzy w składzie: Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski i Dr n. med. Maciej Nowacki przeprowadził pierwszy w Polsce i tej części Europy pionierski zabieg o nazwie PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemoterapy) który to zabieg jest innowacyjnym połączeniem technik laparoskopii z nowoczesnym sposobem dostarczania leku u pacjentów z rozsiewem nowotworu o pierwotnej etiologii raka: żołądka, jajnika, jelita grubego i innych.

Obecnie zabieg wykonywany jest w 20 krajach głównie Europy zachodniej z łączną liczbą 100 wysokospecjalistycznych ośrodków referencyjnych oferujących ten nowy rodzaj terapii. Opiekę merytoryczną nad pierwszymi dwoma zabiegami wykonanymi w Bydgoszczy pełnił osobiście twórca metody Prof. dr med. Marc Reymond - który wykonał pierwszy zabieg PIPAC na świecie 5 listopada 2011, roku po około 30 latach przygotowywań zarówno klinicznych jak i technicznych obejmujacych także przeprowadzone liczne badania in vitro i in vivo.

Prof. Marc Reymond reprezentuje jeden z najsławniejszych i najlepszych ośrodków referencyjnych Chirurgii w Republice Federalnej Niemiec tj. Klinikę Chirurgii Uniwersytetu w Tybindze (Universitätsklinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie) której dyrektorem jest Prof. dr med. Alfred Königsrainer.

Materiał z głównego wydania "Faktów" TVN na temat zabiegu.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA