Menu

Aspiryna oraz Omega-3 zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego

EPA oraz Aspiryna - ilustracja poglądowa

Według najnowszego badania opublikowanego w „The Lancet” zarówno aspiryna, jak i jeden z kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, kwas eikozapentaenowy nazywany EPA, zmniejszają liczbę polipów jelita grubego u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Osoby o wysokim ryzyku tego nowotworu powinny mieć regularnie wykonywane badanie endoskopowe jelita grubego – kolonoskopię. Podczas kolonoskopii lekarz szuka polipów, które są mięsistymi naroślami na nabłonku jelita grubego. Polipy mają zazwyczaj charakter niezłośliwy, ale mogą przekształcić się w zmiany nowotworowe i dlatego też są usuwane. Jednakże kolonoskopia nie gwarantuje wykrycia wszystkich polipów i u części pacjentów może dojść do rozwoju nowotworu.

Badacze z Anglii poszukując metody redukcji ilości polipów jelita grubego przeprowadzili badanie „SeAFOod Trial” mające na celu ustalenie czy podawanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub EPA ma wpływ na ilość polipów jelita grubego. Wyniki badania opublikowano w listopadzie w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet”.

Stwierdzono, że obie substancje miały działanie zapobiegawcze pod kątem rozwoju raka jelita grubego poprzez zmniejszenie liczby polipów u badanych pacjentów. Badanie kliniczne, prowadzone przez University of Leeds, wykazało, że zarówno aspiryna, jak i EPA zmniejszyły liczbę polipów jelita u pacjentów po roku od przeprowadzonej kolonoskopii przesiewowej.

W badaniu wzięło udział nieco ponad 700 pacjentów z 53 szpitali w Anglii, z których wszyscy zostali zidentyfikowani, po przeprowadzonej kolonoskopii, jako osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka jelita.

Pacjenci biorący udział w badaniu zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup terapeutycznych i przez cały roczny okres badania otrzymywali odpowiednio: tabletkę aspiryny 300 mg; 2 gramy EPA w czterech kapsułkach; aspirynę oraz EPA; tylko placebo.

Pacjenci, którzy przyjmowali aspirynę, mieli o 22% mniej polipów pod koniec rocznego badania w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo.

Ci pacjenci, którzy otrzymywali EPA, mieli pod koniec badania ogólnie o 9% mniej polipów w porównaniu do tych, którzy zażyli placebo, chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. Jednak pacjenci, którzy przyjmowali EPA, mieli o 25% mniej polipów po lewej stronie jelita (okrężnica zstępująca) niż ci, którzy przyjmowali placebo.

Zarówno aspiryna, jak i EPA wywierały korzystny wpływ na redukcję ilości polipów samodzielnie, we własnym zakresie, jednakże połączenie aspiryny i EPA razem wydawało się dawać silniejszy efekt.

Należy zwrócić uwagę, że jakkolwiek kwas EPA jest naturalnie obecny w oleju z ryb, to podczas badania został podany pacjentom w dawce wyższej niż jest obecna w większości suplementów omega-3 dostępnych na rynku.

Jeden z naukowców prowadzących badanie, Mark Hull, profesor gastroenterologii na Uniwersytecie w Leeds, powiedział - "SeAFOod Trial pokazuje, że zarówno aspiryna, jak i EPA mają działanie zapobiegawcze, co jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że są one względnie tanimi i bezpiecznymi substancjami które można bez problemu podawać pacjentom. Biorąc pod uwagę nowe dowody z przedstawionego badania, klinicyści powinni rozważyć podawanie tych środków pacjentom z podwyższonym ryzykiem raka jelita grubego, równolegle z okresowym wykonywaniem kolonoskopii."


Źródło:

  1. Eicosapentaenoic acid and aspirin, alone and in combination, for the prevention of colorectal adenomas (seAFOod Polyp Prevention trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, 2 × 2 factorial trial, The Lancet
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA