Menu

Przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej – jak skuteczniej leczyć?

15.07.2010
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej występują u około 20% chorych z tym typem nowotworu. Są one klasyfikowane jako przerzuty odległe (cecha M1 w klasyfikacji TNM), tak samo, jak przerzuty drogą krwi np. do płuc i w związku z tym są kwalifikowane do chemioterapii systemowej.

Jednak penetracja leków przeciwnowotworowych do wnętrza jamy brzusznej podawanych dożylnie jest słaba i efekt leczniczy jest też niewielki. Rokowanie u chorych z przerzutami do otrzewnej, u których nie ma przerzutów droga krwi (do płuc, wątroby itp.) jest zdecydowanie lepsze i w związku z tym powinno się ich kwalifikować do odpowiedniego procesu leczenia.

Takim leczeniem jest podawanie leków przeciwnowotworowych w sposób ciągły, w podgrzanym do temperatury 42 stopni C płynie, który podawany jest do jamy brzusznej i „obmywa” ogniska przerzutowe. Zabieg ten nosi nazwę Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii – DCPH (ang. HIPEC – Hyperthermic Intraperitoneal Perfusional Chemotherapy).

Polega on na skojarzonym działaniu leków przeciwnowotworowych i podwyższonej temperatury, przez co oddziaływanie na komórki nowotworowe jest silniejsze. Przy zastosowaniu wcześniej, przed zabiegiem DCPH, cytoredukcji chirurgicznej (patrz słownik terminów onkologicznych) w celu zmniejszenia ilości tkanki nowotworowej, osiąga się lepsze wyniki leczenia. Po wykonaniu całkowitej cytoredukcji przerzutów raka jelita grubego do otrzewnej i zastosowaniu zabiegu DCPH jest możliwe uzyskanie przeżycia 5-letniego nawet u ponad 50% chorych.

Zabieg DCPH jest wykonywany w Polsce w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, ale w najbliższym czasie będzie możliwe jej zastosowanie w ośrodkach chirurgii onkologicznej w Lublinie, Łodzi, Krakowie i Bydgoszczy. Procedura jest wpisana do katalogu NFZ, aczkolwiek nie ma jeszcze określonej odpłatności za jej wykonanie.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA