Menu

Rak piersi - Leczenie oszczędzające

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Współczesne, nowoczesne leczenie raka piersi jest wynikiem coraz wcześniejszego wykrywania tego nowotworu u kobiet. Zasługą tego stanu są prowadzone systematycznie badania przesiewowe (mammografia u kobiet powyżej 50 roku życia) oraz coraz większa świadomość samych kobiet w tym zakresie.

Obecnie amputacje piersi wraz z węzłami chłonnymi pachy jako ostateczną chirurgiczną formę leczenia wykonuje się coraz rzadziej, zaś podstawowym zabiegiem jest leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy (BCT – Breast Conserving Treatment).

Wskazaniem do tego typu zabiegu są guzy nowotworowe wielkości do 2-3 cm (w zależności od wielkości piersi), jednoogniskowe. W przypadku braku wyczuwalnych, powiększonych węzłów chłonnych w dole pachowym wykonuje się ocenę stanu tych węzłów (tzn. czy są w nich przerzuty) metodą biopsji węzła wartowniczego (węzeł wartowniczy – sentinel node). Gdy nie ma przerzutów w tym węźle, nie wycina się pozostałych węzłów chłonnych i nie naraża się w ten sposób pacjenki na powikłania obrzękowe. Jest to też lepsza sytuacja wyjściowa dla napromieniania piersi (radioterapia) która musi być zastosowana jako leczenie uzupełniające zabieg oszczędzający pierś.

Dokładne badanie histopatologiczne wyciętego guza wraz z tkankami otaczającymi pozwala na wykrycie ewentualnych innych ognisk nowotworu. Jeśli są one obecne w tkankach dalszych od guza, może zaistnieć potrzeba amputacji całej piersi. W tym przypadku w wielu ośrodkach onkologicznych preferowane jest natychmiastowe (w ramach tego samego zabiegu) odtworzenie piersi z użyciem tkanek własnych (przeszczep alogeniczny) lub protez (implanty). Decyzja o zakresie zabiegu powinna być podejmowana przez zespół: chirurg - onkolog - patolog. Zabieg operacyjny jest częścią procesu leczniczego i zawsze, wykonując go, należy myśleć o dalszym leczeniu choroby (np. odtworzenie piersi z użyciem protezy może przeszkadzać lub uniemożliwiać napromienianie niezbędne w dalszym leczeniu).


Źródło:

  1. Opracowanie własne Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA