Menu

Wykryto gen odpowiedzialny za występowanie raka płuc u osób niepalących

20.04.2010
Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Naukowcy amerykańscy wykryli gen, który może być odpowiedzialny za powstawanie raka płuc u osób, które nigdy nie paliły papierosów. Badacze zebrali i poddali analizie dane 2272 osób z tym genem, które nigdy nie paliły papierosów – u 900 spośród nich rozwinął się rak płuc. Jako niepalących uczestników badania zdefiniowano osoby, które w ciągu swojego życia wypaliły mniej niż 100 papierosów.

Badacze odkryli, że u 30% osób niepalących, u których wykryto raka płuca wystąpiła określona mutacja w genie zwanym GPC5. Rola powyższego genu w organizmie ludzkim nie jest znana, aczkolwiek już wcześniejsze badania wykazały, że mutacje w obrębie tego genu związane są występowaniem wielu innych nowotworów.

Badania laboratoryjne wykazały, że mutacja w genie GPC5, występująca u osób niepalących, z rakiem płuca, powoduje znacznie niższą aktywność powyższego genu, w porównaniu z aktywnością tego genu u osób zdrowych. Wyniki badania opublikowanego w The Lancet Oncology sugerują, że jest to gen zapobiegający rozwojowi wielu nowotworów, a mutacja odpowiedzialna za spadek jego aktywności w grupie chorych niepalących, z rakiem płuca, odpowiada tym samym za rozwój choroby nowotworowej.

Wyniki powyższego badania są niezwykle istotne, gdyż, pomimo, iż szacuje się, że 90% przypadków raka płuca związanych jest z paleniem papierosów, to jednak cały czas około 15% przypadków raka płuca u mężczyzn oraz 53% przypadków raka płuca u kobiet występuje u osób, które nigdy nie paliły papierosów. Poznanie tajemnicy występowania raka płuca w tej grupie chorych może spowodować znaczny spadek zachorowań na ten nowotwór.


Źródło:

  1. Li, Y. i wsp.: Genetic variants and risk of lung cancer in never smokers: a genome-wide association study; The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(10)70042-5
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA